St. Caecilia Bavel

Auteur Archief

Verslag Herfstconcert

Op zondag 31 oktober 2021 heeft harmonie St. Caecilia het eerste concert ten uitvoering kunnen brengen sinds Corona COVID-19 -anderhalf jaar daarvoor- haar intrede deed. Tevens ook het eerste concert onder leiding van Römanö Mediati die eind september 2020 dirigent werd. Tijdens zijn aantrede heeft Römanö het orkest met het spreekwoordelijke hollen en stilstaan kunnen leiden. De Coronaregels waren debet aan het feit dat soms alleen in groepen, soms virtueel via Zoom of Teams, soms alleen buiten maar vaak helemaal niet gerepeteerd kon worden. Vanwege verscherpingen van diezelfde Coronaregels was het ook nog heel spannend óf het Herfstconcert überhaupt wel door kon gaan.

Gelukkig was dit toch het geval en hebben de drie orkesten van de harmonie een mooi en gezellig concert gegeven. Als locatie was de Sacramentskerk aan de Zandberglaan in Breda gekozen waardoor ruim 100 bezoekers en een hulphond aanwezig konden zijn. De bezoekers en deelnemers werden bij binnenkomst gecheckt mbv de Corona Check App.

Johan de Jong heette de bezoekers en vrienden welkom en bracht de vakantiegroeten van de voorzitter over die tot zijn spijt er niet bij kon zijn. Voor de gelegenheid was Cathy van Ham-Scullion bereid gevonden de concertnummers aan te kondigen.

Het concert werd afgetrapt door ons Opstaporkest met 5 composities uit het boek “Band Time Starter” van Jan de Haan. Ogenschijnlijk leek het alsof de opstappers reeds als een soort van zelfsturend team opereerde maar al snel werd duidelijk dat dirigent Christiaan Kroon zich met zijn hoorn tussen de andere muzikantjes gepositioneerd had. Niet alleen de bezoekers vonden de muziek heel leuk maar ook de hulphond vond het gepast om af en toe mee te blaffen.

Na een kort changement was het de beurt aan het Opleidingsorkest. Christiaan Kroon was wederom invallend dirigent; dit keer niet in het orkest maar op de bok. Het Opleidingsorkest speelde “As Twilight Falls” (Robert Sheldon), “The Tempest” (Robert Smith), ”Centuria” (James Swearingen) en “Baby Elephant Walk” (Henry Mancini). Ondanks dat het ook voor Christiaan zijn debuut als dirigent was, leidde hij het orkest moeiteloos en met een mooie dirigeerstijl langs de soms ingewikkelde passages. Het applaus uit de zaal was daarom helemaal terecht; zowel voor orkest maar ook zeker voor de dirigent.

Na de pauze was het de beurt aan het Groot Orkest. Zoals eerder vermeld, het eerste echte concert onder leiding van Römanö. Het concert werd geopend met de prachtige muziek van Riverdance, het deel “Victory, uit Cry of the Celts”. Een mooie symbolische opening voor dit concert; een overwinning op de afgelopen periode, kijkend naar de toekomst, eindelijk weer mogen optreden voor publiek!
Daarna werd het mooie en indrukwekkende koraal “On a Hymnsong” van Phillip Bliss uitgevoerd, gevolgd door “Aurora Borealis” (het noorderlicht) van Rossano Galante. Dit laatste nummer is een romantisch stuk met lyrische gedeelten die de schoonheid en het mysterie van het noorderlicht weergeeft.
De mars “Erinnerung an Trient” was het volgende nummer. Zoals de titel al een beetje doet vermoeden baseerde de componist Fucik het op vakantieherinneringen in Tirol of Trentino.
Vervolgens stond op het programma het nummer “The Witch and the Saint” van de pen van de Amerikaanse componist Steven Reineke. Het nummer is het best te omschrijven als een symfonisch gedicht voor orkest en vertelt het verhaal van het dramatische leven van Helena en Sibylla, tweeling zussen die geboren zijn in Duitsland in 1588. In die tijd waren tweelingen een slecht voorteken. Helena werd thuis opgevoed en Sibylla in een klooster. Later werd Sibylla vanwege bepaalde gaven beschuldigd van tovenarij en opgesloten in de gevangenis. Helena bevrijdde haar zus uit de gevangenis en ze renden samen naar het bos. Maar ze werden gevangengenomen. In haar angst voor de dorpelingen en kwelling dronk de heilige Helena vergif en stierf in de armen van haar zus. Sibylla’s hart was verbrijzeld en terwijl ze nog steeds rouwde om het verlies van de enige ter wereld van wie ze ooit had gehouden, begroef het lichaam van haar zus en vluchtte weg. Ze is daarna nooit meer gezien. Met dit verhaal in gedachte zag je de herkenning van de passages bij het publiek.
“Palladio” van de componist Karl Jenkins stond daarna op de lessenaar; een mooi klassiek klinkend nummer, overgoten met een populair en modern sausje.
Het concert werd besloten met het nummer “Live from the heart of Europe” (arr. Jos Pijnappel) zoals uitgevoerd door Guido’s Orchestra. Het nummer is een mix van pop en rock en met name voor de slagwerkers een nummer met veel ritmisch aandachtspunten en uitdagingen.

Na het dankwoord speelde harmonie St. Caecilia traditiegetrouw het clublied “Froh und Heiter” waarbij Römanö een beetje verrast werd door de zangtekst die halverwege het nummer massaal ingezet werd.

Gelukkig was binnen de Coronarichtlijnen het toch mogelijk om een nazit te organiseren. Naast de koffie/thee werden de door de leden zelf gebakken taarten geserveerd. Hiervan werd tot aan de laatste kruimels genoten. Bakkers en bakster; heel erg bedankt!

 

 

 

Foto’s: Carel en Stasia Hazenberg

Lees verder

Zomervakantie

Op donderdag 22 juli sloot Harmonie St. Caecilia het muzikale seizoen af met een openbare repetitie op het sfeervolle terras van Korenmolen de Hoop. Daarnaast werden Ad (50 jaar lid), Jan (40 jaar lid), Nicole, Jan, Toine en Mette (25 jaar lid) gehuldigd door de voorzitter voor hun jarenlange bijdrage aan de vereniging!
 
Ook was er deze avond aandacht voor Henny van den Broek, die de Bavelse verenigingen jarenlang een mooie plaats in het Weekblad Nieuw-Ginneken bezorgde. Zijn inzet heeft onze harmonie altijd een hoop zichtbaarheid geboden, maar helaas houdt het weekblad binnenkort op te bestaan en neemt het dorp na 16 jaar dus ook afscheid van haar correspondent. Henny: Heel veel dank voor jouw jarenlange, gedreven inzet! We hopen je nog vaak te mogen ontmoeten bij een van onze activiteiten!
 


 
 
Lees verder

In Memoriam: Henk Bogers

Op 18 december 2020 kregen we het droeve bericht dat ons lid Henk Bogers op 87-jarige leeftijd was overleden. Op deze plaats staan we stil bij zijn grote verdiensten voor onze harmonie St. Caecilia Bavel.

Lid sinds 1945 (!)

Onze mooie harmonie bestaat inmiddels al 97 jaar lang. Van al die jaren heeft Henk Bogers er – sinds zijn toetreding in september 1945 – ruim 75 meegemaakt als lid van St. Caecilia Bavel. En van die periode van 75 jaar was Henk ook nog eens 70 jaar lang actief als muzikant. Een ongekende prestatie, die we bij St. Caecilia nog nooit eerder hebben meegemaakt, en waarschijnlijk ook nooit meer zullen meemaken. Het zegt boven alles hoe trouw Henk was aan zijn harmonie.De schouders eronder

Henk werd lid net na de tweede wereldoorlog. Het land lag in puin, en onze vereniging was er niet veel beter aan toe. Hij werd muzikaal intern opgeleid door meer ervaren leden, want muziekscholen waren er nog lang niet. Henk oefende ijverig en groeide uit tot een van de beste muzikanten. Eerst op de bariton, maar al snel op zijn geliefde cornet werd hij een belangrijke muzikale steunpilaar. Daarnaast droeg hij ook zijn steentje bij aan de toneelopvoeringen die St. Caecilia in haar vroegere jaren op de planken bracht.

In 1959 leverde Henk een cruciale bijdrage aan het voortbestaan van St. Caecilia Bavel. Samen met Sjaak Reinieren richtte hij toen “de Forte Boys” op, een blaaskapel samengesteld uit harmonieleden. Het geld dat deze kapel bij elkaar blies op festivals heeft jarenlang de noodlijdende harmonie St. Caecilia financieel letterlijk overeind gehouden.

Groei en bloei: Henk was erbij

Henk was als persoon bepaald geen druktemaker. Hij genoot in stilte van de groei en bloei van St. Caecilia. Tijdens zijn tientallen jaren lidmaatschap groeide de harmonie van 25 leden uit tot een vereniging met 3 orkesten en meer dan 100 muzikanten. Al die tijd bleef Henk trouw zijn muzikale aandeel leveren, en stond hij klaar voor de jongere muzikanten wanneer dat nodig was. Wel kon je hem soms horen mopperen waarom er nou zo nodig alleen maar van die moeilijke muziek gespeeld moest worden? Hij was een groot voorstander van een lekker licht muziekstuk of een marsje tussendoor. Leuk om te blazen en toegankelijker voor het publiek vond Henk.

Stop … (als actief lid in 2015)

Toen Henk 70 jaar had meegeblazen in het groot orkest vond hij het welletjes, en stopte hij als muzikant. Zijn timing was fantastisch. Op 7 november 2015 promoveerde St. Caecilia op een historisch muziekconcours in Terneuzen naar de tweede divisie. ’s Avonds op dezelfde dag vond de jaarlijkse Caecilia feestavond plaats. Daar hadden we 6 jubilarissen, maar Henk was daarvan het onbetwiste middelpunt. Hij ontving een oorkonde en speldjes van vereniging en muziekbond voor zijn 70-jarig lidmaatschap. In zijn emotioneel woordje was hij boven alles dankbaar. Dankbaar dat hij dit allemaal had mogen meemaken bij zijn harmonie.

En door …..

Henk deed bij St. Caecilia dus een stapje terug en werd bij ons rustend lid. Maar Henk zou Henk niet zijn zonder muziek, dus toeterde hij vrolijk door bij muziekvereniging SONG. En dat bleef hij doen tot zijn overlijden. Muziek was zijn lust en zijn leven. Het zou ons niets verbazen als Henk daarboven ook al weer een kapelleke aan het oprichten is ….

Henk bedankt!

We zijn er zo langzamerhand aan gewend. Door de corona-perikelen konden we geen muziek maken bij de uitvaart. Maar door het afspelen van een paar mooie opnames konden we toch nog muzikaal afscheid nemen. Henk: bedankt voor jouw ongekende driekwart eeuw lange lidmaatschap van St. Caecilia Bavel. Zoals jij was er geen tweede.

Wij wensen zijn vrouw Tonnie en de familie tot slot alle kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit verlies,

 

Bestuur en leden van harmonie St. Caecilia Bavel.

Lees verder

Nieuwe wieken molen De Hoop

Op de zonnige zaterdagmiddag van 1 augustus verzamelde een klein aantal muzikanten zich bij korenmolen De Hoop om aldaar de feestelijke ingebruikname van de nieuwe wieken muzikaal te ondersteunen. Vanwege de zomervakantie bleek het lastig een volledig orkest op de been te krijgen, maar door hier en daar wat te schuiven met muzikanten werd er toch een (bijna) compleet harmonieorkestje gevormd.


Onder leiding van kapelmeester Bram Hazenberg werden 4 marsen ten gehore gebracht waarna de trompetsectie plaatsnam op de molenbelt om vanaf daar een koperfanfare te spelen die de ingebruikname van de nieuwe wieken door molenaar Mark Heutink en burgemeester Paul Depla aankondigde.


Uiteraard werd er onder het mom van “geen drank, geen klank” nog een drankje genomen op het sfeervolle terras waar de band Biloute! voor het muzikaal entertainment zorgde.

Lees verder

Contact

Verenigingsnaam:
"R.K. Harmonie St.Caecilia" uit Bavel
Opgericht op 1 november 1923

Heeft u (of een van uw kinderen) belangstelling, loop dan gerust binnen op onze wekelijkse repetitieavond op donderdag, de tijden leest u hierboven. Tijdens de repetitie zijn er altijd wel enkele bestuursleden aanwezig, die al uw vragen over St.Caecilia Bavel kunnen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Indien u langs andere weg meer informatie wenst, klik dan op onderstaande enveloppe en stuur even een E-mail aan de secretaris van onze vereniging.

E-mail

Postadres: Heining 2, 4854 ML Bavel

Twitter

Harmonie St.Caecilia
AMV voor basisschool leerlingen van groepen 5-8. Inschrijven via: stcaeciliabavel.nl/amv/