St. Caecilia Bavel

Auteur Archief

Bedankt Jan van den Brandt

Afgelopen donderdag 28 januari 2022 heeft Jan van den Brandt het spreekwoordelijke stokje als dirigent van het Opstap en Opleidingsorkest overgegeven. Bijna 17 jaar heeft Jan deze orkesten begeleid en vele muzikale jeugdige talenten zien opgroeien en doorstromen naar het Groot Orkest.

Voordat Jan dirigent werd, speelde hij al Euphonium/Bariton in het Groot Orkest en schreef hij verschillende arrangementen voor de harmonie. Het lag op zijn muzikale carrière-pad om Mari van Gils in september 2005 op te volgen als dirigent van het Opstap en Opleidingsorkest. In die tijd startte hij ook zijn opleiding als dirigent aan de Bourdon Hoge School voor Muziek in Tilburg en kon hij zijn aangeleerde kennis direct in de praktijk brengen.

Jan mag terugkijken op een heel mooie periode met vele muzikale en gezellige hoogtepunten zoals het Nationaal Festival Opleidingsorkesten (2009) in Loon op Zand, Youth on Stage (YOS) in 2015 en 2017, Dance Dance Dance (2016), jeugdmuziek-weekenden en vele andere concerten.

Een van de jeugdige talenten die Jan in het opleidingsorkest heeft zien opgroeien, is Christiaan Kroon. Aanvankelijk op trompet en later op hoorn speelde Christiaan in het Opleidingsorkest en Groot Orkest. Ook Christiaan startte een muzikale studie aan het Fontys Hogeschool voor de Kunsten (Conservatorium Tilburg). Des te bijzonder is het dan ook dat de historie zich herhaalt en wij -uit eigen kweek- een nieuwe dirigent voor het Opstap en Opleidingsorkest kunnen presenteren.

Namens leden en bestuur van Harmonie St. Caecilia Bavel danken wij Jan voor zijn inzet, organisatie en prestaties en hopen dat hij nog lang in ons midden blijft als Baritonist bij het Groot Orkest.
Christiaan, heel veel succes en plezier als dirigent van het Opstap en Opleidingsorkest en hopen dat de jeugdige leden net zo geënthousiasmeerd worden van jullie passie voor de muziek. 

 

 

Lees verder

In Memoriam: Jan van Velzen

Eind december bereikte ons het droeve bericht dat ons oud-lid Jan van Velzen was overleden op 91-jarige leeftijd. Jan was bij St. Caecilia Bavel al een hele tijd geleden gestopt als lid, maar had er toen al wel bijna een kwart eeuw trouwe dienst aan onze mooie club opzitten. Een reden te meer om op deze plaats toch even stil te staan bij zijn verdiensten voor onze vereniging.

In Memoriam

Jan behoorde tot de flinke stroom van muzikanten die in de jaren zeventig op toch al wat latere leeftijd toetrad tot St. Caecilia Bavel. Hij werd lid in 1977, en ging klarinet spelen.Door de jaren heen zou hij uitgroeien tot een stabiele factor bijde tweede klarinetten. Iemand die er altijd bij was als het maar even kon, en anders gewoon ook.

Zijn plichtsbesef viel al snel op. En toen we in de gaten kregen wat Jan beroepsmatig deed duurde het niet lang, of het bestuur belde aan in de Vennekes met de vraag of hij penningmeesterwilde worden. Jan zei uiteraard ja, en bekleedde het penningmeesterschap 10 jaar lang van 1981 tot 1991. Dat was niet de gemakkelijkste periode, want de vereniging maakte daarin een enorme groeistuip door van 60 naar 120 muzikanten. Dat betekende chronisch geldgebrek, want iedereen moest natuurlijk wel een instrument en een uniform krijgen. Jan sloeg zich daar uitstekend doorheen, en kreeg jaarlijks grote lof toegezwaaid van de kascommissie en de ledenvergadering voor zijn inzet en zijn zeer precieze manier van werken.

Na zijn penningmeesterschap bleef Jan nog een hele tijd trouw orkestlid, tot hij het bij St. Caecilia aan het eind van 2000 na 24 jaar welletjes vond. Om vervolgens lekker door te gaan blazen bij het seniorenorkest Nieuw-Ginneken, alwaar hij naast zijn muzikale ook zijn cijfermatige talenten wederom kwijt kon. En ook St. Caecilia werd door Jan niet vergeten, want hij bleef tot aan zijn dood lid van “de Vrienden”. Geen half werk dus, niks voor Jan.

Jan, bedankt voor je vele bijdragen aan onze harmonie! Mede dankzij jouw inspanningen kunnen we op weg naar ons aanstaande 100-jarig jubileum. Wat ontzettend jammer dat je daar niet meer bij kunt zijn. Wij wensen de familie tot slot veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden van harmonie St. Caecilia Bavel.

Foto:

Bondsconcours in Hulst (1991). St. Caecilia is bezig met promoveren naar de afdeling “uitmuntendheid”. Jan zit als groepsaanvoerder van de tweede klarinetten op de eerste stoel.

Lees verder

Bavels Kerstconcert 2021 gaat niet door

Vanwege de recent aangescherpte coronamaatregelen kan het jaarlijkse Kerstconcert in de Bavelse kerk op zaterdagavond 18 december helaas niet doorgaan. Dat betekent dat Bavel een jaar langer moet wachten op de 45e editie van deze mooie traditie.

In juni van dit jaar gingen KiKoBa, het Brigidakoor, Pop-Up, Harmonie St. Caecilia Bavel en Parochiekern Bavel enthousiast van start met de organisatie van het Kerstconcert 2021. De voorbereidingen waren al zo goed als afgerond, toen op 12 november de eerste aanscherping van de maatregelen kwam. Het was ineens niet zeker meer of we op zaterdagavond konden optreden, en of daar dan publiek bij kon zijn. Maar er waren nog uitwijkmogelijkheden. Een concert op zondagmiddag de 19e december, desnoods via een livestream zonder publiek, hadden we als optie nog achter de hand.

Met de persconferentie van 26 november heeft de realiteit ons ingehaald. Het is zeer de vraag of de verder aangescherpte maatregelen na 3 weken inderdaad weer stoppen. En omdat niet essentiële georganiseerde activiteiten na 5 uur ‘s middags niet meer mogen is repeteren voor de deelnemende verenigingen ook bijna niet meer mogelijk. Maar los van deze praktische problemen is het vooral onzeker of een mooi en gezellig Kerstconcert mogelijk is dat ook veilig is voor muzikanten, zangers én publiek.

Graag hadden we Bavel met ons concert wat licht gebracht in deze donkere tijden. Maar goed overleg tussen de deelnemers heeft er helaas toe geleid dat we met pijn in ons muzikale hart nu een streep moeten zetten door het Kerstconcert 2021. In de wetenschap dat we er samen echt alles aan hebben gedaan. En in de vaste overtuiging dat we volgend jaar een extra mooie 45e editie van ons traditionele Bavels Kerstconcert voor u zullen gaan neerzetten.

Met een hartelijke muzikale groet,

KiKoBa, Brigidakoor, Pop-Up, Harmonie St. Caecilia Bavel, Parochiekern Bavel

Lees verder

Jubilarissen

Helaas kon het Caeciliafeest van Harmonie St. Caecilia Bavel geen doorgang vinden vanwege Corona.
Toch hebben we enkele van onze jubilarissen in het zonnetje kunnen zetten.

Allereerst Kees Molekamp voor 40 jarig lidmaatschap van de vereniging.
Daarnaast Marc Brouwers voor 40 jaar lidmaatschap van Vereniging en muziekbond.
Ook zijn zus Ingrid van Ginneken voor 40 jaar lidmaatschap van vereniging en muziekbond.
Tenslotte hun beider vader Bert Brouwers voor 50 jaar lidmaatschap van de vereniging.
Hulde aan deze jubilarissen!!

Helaas konden we Toon van den Biggelaar vanwege het coronagedoe nog niet huldigen voor zijn 50 jaar lidmaatschap van vereniging en bond maar dat halen we binnenkort wel in.

We hopen in het nieuwe jaar samen nog eens het glas te heffen op de loyaliteit en inzet van deze jubilarissen.
Want wat in het vat zit…..

 

 

 

Lees verder

Contact

Verenigingsnaam:
"R.K. Harmonie St.Caecilia" uit Bavel
Opgericht op 1 november 1923

Heeft u (of een van uw kinderen) belangstelling, loop dan gerust binnen op onze wekelijkse repetitieavond op donderdag, de tijden leest u hierboven. Tijdens de repetitie zijn er altijd wel enkele bestuursleden aanwezig, die al uw vragen over St.Caecilia Bavel kunnen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Indien u langs andere weg meer informatie wenst, klik dan op onderstaande enveloppe en stuur even een E-mail aan de secretaris van onze vereniging.

E-mail

Postadres: Heining 2, 4854 ML Bavel

Twitter

Harmonie St.Caecilia
AMV voor basisschool leerlingen van groepen 5-8. Inschrijven via: stcaeciliabavel.nl/amv/

Facebook

Dit bericht is alleen zichtbaar voor beheerders.
Probleem met het weergeven van Facebook berichten. Back-up cache in gebruik.
Klik om de fout te tonen
Fout: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException