St. Caecilia Bavel

Ereleden

Onze statuten zeggen:

“Ereleden ….. zijn zij, die wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging ….. op een algemene vergadering met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd”

Erelid word je dus niet zomaar, en onderstaande personen hebben het dan ook dik verdiend.

  • Bert Brouwers
  • Peter Bongaerts
  • Mari van Gils
  • Toine Jansen
  • Ton Wijngaards

Contact

Verenigingsnaam:
"R.K. Harmonie St.Caecilia" uit Bavel
Opgericht op 1 november 1923

Heeft u (of een van uw kinderen) belangstelling, loop dan gerust binnen op onze wekelijkse repetitieavond op donderdag, de tijden leest u hierboven. Tijdens de repetitie zijn er altijd wel enkele bestuursleden aanwezig, die al uw vragen over St.Caecilia Bavel kunnen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Indien u langs andere weg meer informatie wenst, klik dan op onderstaande enveloppe en stuur even een E-mail aan de secretaris van onze vereniging.

E-mail

Postadres: Heining 2, 4854 ML Bavel

Twitter

Harmonie St.Caecilia
AMV voor basisschool leerlingen van groepen 5-8. Inschrijven via: stcaeciliabavel.nl/amv/