St. Caecilia Bavel
  • Home
  • Even voorstellen

Even voorstellen

Harmonie St. Caecilia zetelt in het mooie Brabantse dorp Bavel. Dat telt ongeveer 8400 inwoners en ligt net buiten Breda. St. Caecilia Bavel is opgericht op 1 november 1923, en is aangesloten bij de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM). Momenteel heeft de harmonie 94 musicerende leden. De vereniging is niet altijd zo groot geweest. De jaren vanaf de oprichting tot aan de 2e wereldoorlog zijn, vooral door het slechte economische klimaat, ook een moeizame tijd voor St. Caecilia Bavel. Na de oorlog maakt de harmonie een doorstart, en gaat het muzikaal en financieel langzaamaan wat beter. Tot eind jaren zeventig van de vorige eeuw zijn we echter nog steeds een vereniging met 40 à 45 leden en wisselende concoursresultaten.

Groei met het dorp mee

Twee zaken hebben ons in een stroomversnelling gebracht. Enerzijds de forse groei van het dorp Bavel, door nieuwbouw in uitbreidingsplan De Bunder vanaf eind jaren zeventig. Anderzijds de oprichting van de Muziekschool in 1977, waardoor de opleidingskansen voor jonge muzikanten enorm zijn verbeterd. Het resultaat: een gestaag groeiende vereniging, in omvang en in kwaliteit.

Drie orkesten

Door de voorspoedige ontwikkeling van onze harmonie beschikken we inmiddels over drie orkesten. Het Groot Orkest, het Opleidingsorkest (vanaf 1990) en het Opstaporkest (vanaf 2005). Het Groot Orkest telt 75 muzikanten, het Opleidingsorkest bestaat uit 33 muzikanten en het Opstaporkest bestaat uit 6 muzikanten. In het Opstaporkest spelen leerlingen die pas kort muziekles hebben voor het eerst samen in een groep. Dat is een goede aanvulling op de muzikale vorming zoals die op de Muziekschool plaatsvindt. Het Opleidingsorkest is de kweekvijver voor het Groot Orkest, en heeft als functie om de meer gevorderde leerlingen te laten wennen aan het samenspelen in een orkest. Het opleidingsorkest bestaat uit leerlingen van alle leeftijden, en wordt ondersteund door muzikanten uit het Groot Orkest. De leerlingen volgen ook nog lessen aan muziekschool De Nieuwe Veste. Door de combinatie van regulier individueel muziekonderwijs bij De Nieuwe Veste met het samenspelen in het opleidingsorkest, ontstaat een prima basis om door te stromen naar het Groot Orkest. De leerling-muzikanten komen op deze manier zo snel en prettig mogelijk op het gewenste niveau.

Stijgend muzikaal niveau

Het Opleidingsorkest neemt in 2000 voor het eerst deel aan een bondsconcours, en behaalt daar meteen een 1e prijs in de Derde afdeling, die nu vijfde divisie heet. Het Groot Orkest promoveert in 1991 naar de Afdeling Uitmuntendheid, thans derde divisie genaamd. In 2007, 2009, 2011 én 2013 wint het Groot Orkest vier keer op rij het dorpenconcours. Tijdens het bondsconcours in 2015 behaalde het Groot Orkest de eerste prijs met promotie naar de tweede divisie. Het Groot Orkest staat onder muzikale leiding van Peter Bongaerts uit Terheijden. Opleidingsorkest en Opstaporkest worden geleid door Jan van den Brandt uit Bavel.

Waar draait het bij ons om?

Bij St.Caecilia Bavel staan twee zaken centraal: De beoefening van de amateurmuziek én de sfeer van gezelligheid en vriendschap onder de leden. Het doel is om het muzikaal niveau te behouden en waar mogelijk te verhogen, echter zonder de sfeer van vriendschap onder de leden aan te tasten. Er wordt daarom niet gejaagd op korte termijn successen, er wordt gewerkt aan een duurzame verbetering van de vereniging. De muzikale activiteiten zijn voornamelijk gericht op de Bavelse woongemeenschap. Onze harmonie ontleent daar immers haar bestaansrecht aan. Dat betekent dat we regelmatig op straat te vinden zijn voor muzikale rondwandelingen, wanneer er in het dorp activiteiten plaatsvinden. Ook worden serenades gebracht als dorpsgenoten hun gouden of diamanten bruiloft vieren. Verder worden jaarlijks een aantal concerten georganiseerd, soms in samenwerking met andere verenigingen, en wordt ook het traditionele dauwtrappen met Hemelvaart in ere gehouden.

Steeds meer projectmatig

De laatste jaren is ook bij ons de trend naar projectmatige activiteiten zichtbaar. In oktober 2002 organiseerden we voor het eerst een Night of the Proms-achtig spektakel in Sporthal De Huif onder de naam “Bavel Izz Music”. Onze harmonie vormde daar de muzikale ruggengraat van dit spektakel vol gevarieerde muziek, zang en dans. Bavel Izz Music is inmiddels al 4x met groot succes herhaald: in 2005, 2008, 2012 en 2016. In oktober 2004 is het “Efteling-project” uitgevoerd: Tijdens twee voorstellingen in De Huif hebben we live de muziek gespeeld bij een prachtige film die de 1.100 toeschouwers langs alle grote en kleine attracties van de Efteling voerde.

Regelmatig op reis

St.Caecilia komt ook wel eens “buiten de deur”. En dat gaat regelmatig verder dan het geven van concerten in de regio Breda. In 1989 en 1995 werden concertreizen gemaakt naar Zakopane in Polen. In 1992 en 1997 zijn we op muzikaal bezoek geweest bij St.Callistus in het Limburgse Terwinselen bij Kerkrade. In 2000 reisden we af naar het Duitse dorpje Grosslittgen voor een bezoek aan de lokale “Musikverein Grosslittgen”, en in mei 2005 bezochten we de jubilerende “Musikverein Düdinghausen” in de gelijknamige plaats bij onze oosterburen.

Harmonie St.Caecilia Bavel:

deze 100-jarige is nog springlevend!

Contact

Verenigingsnaam:
"R.K. Harmonie St.Caecilia" uit Bavel
Opgericht op 1 november 1923

Heeft u (of een van uw kinderen) belangstelling, loop dan gerust binnen op onze wekelijkse repetitieavond op donderdag, de tijden leest u hierboven. Tijdens de repetitie zijn er altijd wel enkele bestuursleden aanwezig, die al uw vragen over St.Caecilia Bavel kunnen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Indien u langs andere weg meer informatie wenst, klik dan op onderstaande enveloppe en stuur even een E-mail aan de secretaris van onze vereniging.

E-mail

Postadres: Heining 2, 4854 ML Bavel

Twitter

Harmonie St.Caecilia
AMV voor basisschool leerlingen van groepen 5-8. Inschrijven via: stcaeciliabavel.nl/amv/