St. Caecilia Bavel

Dirigenten

Er wordt wel eens gezegd dat niemand onmisbaar is. Voor een harmonieorkest als het onze komt een dirigent daar echter wel heel dicht in de buurt. De dirigent (in vroeger jaren ook wel directeur genoemd) is eindverantwoordelijke voor de muziek, en drukt daardoor een belangrijk stempel op het beeld dat de harmonie naar buiten uitstraalt.

Harmonie St.Caecilia heeft een traditie waarin leden lang bij de club blijven hangen, omdat het muzikaal interessant én gezellig genoeg is om lid te zijn. Blijkbaar werkt dit enthousiasme al decennia aanstekelijk op de dirigent / directeur. Het rijtje van dirigenten door de jaren heen is opmerkelijk kort. Hier komen ze ……


Dhr. Klaas de Roock (1923 t/m 1939)

derook_klein[1]

De eerste dirigent van onze harmonie. Wordt aangenomen door de ledenvergadering, ondanks het feit dat hij niet Katholiek is(!) Vanaf eind 1939 kan de heer De Roock, trombonist bij het 6e regiment infanterie divisie Zevenbergen, de repetities niet meer leiden door mobilisatie onder oorlogsdreiging. Hij zal niet meer voor het korps terugkeren. Tijdens een vergadering in 1945 memoreert de voorzitter “den heer De Roock, die helaas mede ten gevolge van oorlogs-omstandigheden van ons is heengegaan”.Dhr. Lau Evers (1945 t/m 1967)

evers2_klein[1]

De heer Evers uit Breda wordt onze tweede dirigent. In 1967 neemt hij afscheid van onze vereniging, om in 1970 nog kort terug te keren na het vertrek van Leo van de Braak. Later dat jaar treedt Ton Wijngaards aan (zie hierna). Bij afwezigheid van Ton heeft de heer Evers op hoge leeftijd nog wel eens een invalbeurt als dirigent voor zijn rekening genomen.


Dhr. Leo van de Braak (1967 t/m 1970)

Is slechts korte tijd dirigent geweest.


Dhr. Ton Wijngaards (1970 t/m 1996)

ton_klein[1]

Neemt eind 1971 de vereniging van 30 leden onder zijn hoede, en ziet deze onder zijn leiding uitgroeien tot de grote en b(l)oeiende club die we vandaag gelukkig nog steeds zijn. Na jarenlang ploeteren op bondsconcoursen, en tegen “beter weten” van diverse juryleden in, promoveren we onder Ton’s leiding in 1991 naar de afdeling Uitmuntendheid. En passent heeft hij ook het taalgebruik verrijkt met uitdrukkingen als “muziek is een reeks van afspraakjes”, het tijdens repetities nogal eens gebezigde “veul lomp”, en het begrip “dirigent als muzikale oom”. Als hij na 25 jaar afscheid neemt als dirigent heeft onze harmonie een enorme groei doorgemaakt, in omvang en in kwaliteit.


mari_klein[1]

Dhr. Mari van Gils (1996 t/m 2009)

Mari van Gils uit Uden neemt op 27 april 1996 het dirigeerstokje over van Ton Wijngaards. Hij slaagt er al na enkele jaren haast ongemerkt in ons naar een nog hoger plan te brengen. Hij doet dit niet door spectaculaire veranderingen, maar door voortdurend te werken aan de klank van het orkest. Helaas kan deze muzikale groei steeds net niet worden “verzilverd” met een promotie op bondsconcoursen in 1999, 2003 en 2007. Door Mari’s kwaliteiten als dirigent, componist/arrangeur en organisator komt onze harmonie toe aan grotere projecten als Bavel IZZ Music (2002, 2005 en 2008) en het Eftelingproject (2004).


Dhr. Peter Bongaerts (2009 t/m 2019)

Peter Bongaerts uit Terheijden nam op 14 maart 2009 het dirigeerstokje over van Mari van Gils. Op zijn palmares staan twee edities van Bavel Izz Music (2012, 2016), en een vierdubbele (!) prolongatie van de titel op het Dorpenconcours: in 2009, 2011, 2013 en 2017. In 2015 is de harmonie onder zijn leiding gepromoveerd naar de 2de divisie.

Peter Bongaerts is geboren in Horst en werd bij een laagdrempelige wervingsactie samen met 60 andere jongens en meisjes lid van de plaatselijke harmonie. Zo groeide de interesse in muziek en Peter koos naar de middelbare school voor een studie aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Beroepshalve is hij als klarinettist werkzaam geweest bij de Kapel der Koninklijke Marine (de Marinierskapel), waarvan hij ook als kapelmeester staflid werd. Dhr. Römanö Mediati (2020 t/m juli 2022)

Net toen corona ons (en de rest van de wereld) verraste ging het bijna een eeuw oude St. Caecilia uit Bavel op zoek naar pas haar 7e (!) dirigent voor het Groot Orkest. Dat bewijst dat we niet over een nacht ijs gaan bij het uitzoeken van een muzikaal leider en inspirator.

En ondanks alle problemen met lock-downs en andere narigheid slaagden we er wederom in om een lot uit de loterij te trekken. Want na de proefdirecties in september van 2020 was het eigenlijk al duidelijk dat Römanö Mediati uit Brummen onze leidsman zou worden. Hij stak met kop en schouders boven alle kandidaten uit, en we konden niet wachten om samen aan de slag te gaan.

Maar wachten moesten we, en het werd dankzij corona een flink eind in 2021 voor we zonder beperkingen weer vrijuit repeteren konden, en in Breda ons eerste concert konden geven. Elke repetitie onder Römanö was een feestje. Muzikaal had hij zijn zaakjes uitstekend voor elkaar. Maar ook zijn relaxte en respectvolle omgang met het orkest zorgde ervoor dat iedereen na de repetitie wekelijks met een grote glimlach huiswaarts keerde.

Het werd 2022, en Römanö dirigeerde eindelijk zijn eerste concert in ons eigen Bavel in de fraaie pastorietuin. Geen vuiltje aan de lucht en veel moois in het verschiet. Totdat hij volkomen onverwacht om persoonlijke redenen op een repetitieavond zijn afscheid aankondigde. Een beslissing die voor hem vanuit het hart niet goed voelde, maar vanuit het hoofd onontkoombaar was. En na zijn uitleg over deze moeilijke worsteling konden we niet anders dan applaudisseren.


Dhr. Erwin Eestermans (oktober 2022 t/m heden)

Na een lange carrière in heel wat leidinggevende functies én de nodige jaren ervaring als musicus/dirigent heeft Erwin in elk geval de nodige kilometers op de teller staan om te weten wat werkt en wat niet werkt voor een orkest. Het is zijn droom om deze passie voor de muziek te delen met anderen en die op hun beurt hiervan te laten genieten. 

Erwin studeerde af als klassiek muzikant en had als freelance musicus met zijn bastuba en euphonium op heel wat podia in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten gestaan. Daarnaast heeft hij in zijn muzikale carrière heel wat amateurorkesten op een succesvolle manier gedirigeerd. Ondertussen had hij ook een carrière naast de muziek uitgebouwd. Eerst combineerde hij zijn werk als programmator in verschillende Antwerpse cultuurcentra. Daarna werd Erwin directeur van verschillende cultuurcentra en in 2009 promoveerde hij als districtssecretaris en werd lid van het managementteam van de stad Antwerpen.

Inmiddels heeft Erwin de stap genomen om die ene grote droom te gaan najagen: zelfstandig ondernemer worden! Erwin werkt als freelancer in zijn eigen marketingbureau Go Marketing Online waarmee hij zijn (digitale) communicatietalenten het liefst inzet voor culturele organisaties.

Nu zijn eigen onderneming op kruissnelheid draait, is het tijd om weer te doen wat Erwin écht graag doet: muziekverenigingen dirigeren.

Contact

Verenigingsnaam:
"R.K. Harmonie St.Caecilia" uit Bavel
Opgericht op 1 november 1923

Heeft u (of een van uw kinderen) belangstelling, loop dan gerust binnen op onze wekelijkse repetitieavond op donderdag, de tijden leest u hierboven. Tijdens de repetitie zijn er altijd wel enkele bestuursleden aanwezig, die al uw vragen over St.Caecilia Bavel kunnen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Indien u langs andere weg meer informatie wenst, klik dan op onderstaande enveloppe en stuur even een E-mail aan de secretaris van onze vereniging.

E-mail

Postadres: Heining 2, 4854 ML Bavel

Twitter

Harmonie St.Caecilia
AMV voor basisschool leerlingen van groepen 5-8. Inschrijven via: stcaeciliabavel.nl/amv/