St. Caecilia Bavel

Afscheid Voorzitter Ben Vaesen tijdens ALV 2024

Alsof er niets aan de hand is, leidt voorzitter Ben ons met strakke hand door de Algemene Ledenvergadering 2024 heen.
De bijzonderheid zit ‘m ditmaal in het feit, dat dit de 10e en tevens laatste keer is dat Ben ons voorzit in deze vergadering; Ben gaat vandaag afscheid nemen na een 10 jaar lang voorzitterschap van onze vereniging. De bloemen (en meer) staan gereed voor als we bij het agendapunt ‘bestuurswissel’ aankomen, maar eerst willen we terugkijken hoe deze periode met Ben is verlopen.

Hoe is hij überhaupt bij onze vereniging terecht gekomen? Een man die, naar hij zelf zegt, geen noot kan lezen. Is dat een belemmering gebleken? Nee, totaal niet, is onze conclusie.
Ben kreeg dus op een goeie dag zo’n 10 jaar geleden een berichtje van Ellen Ros met de vraag of hij voorzitter wilde worden; nou dat wilde Ben eigenlijk wel. Ergens in de krochten in zijn hoofd was daar weer de kleine jongen uit Limburg, die altijd achter de muziek aanliep met het plezier wat hij daaraan beleefde. Dit gevoel heeft mede gemaakt dat hij tot een ja heeft besloten.
Daarmee is de overname van de voorzittershamer van Toine Jansen een feit. Toine leidt Ben door de wirwar van familiebanden die binnen de vereniging bestaan en Ben maakt waar nodig dankbaar gebruik van het grote sociale netwerk wat Toine in Bavel heeft opgebouwd.

Vandaag kijken we terug op de periode, waarin Ben onze vereniging heeft voorgezeten. Dat brengt ons bij hele bijzondere gebeurtenissen, die de vereniging soms tot in haar fundamenten deden trillen, zoals het overleven van 2 jaar Covid, waarin leden vanwege strenge regelgeving amper wat geboden kan worden en Ben en cs. toch iedereen geïnteresseerd en betrokken weet te houden middels nieuwsbrieven, online acties, online repetities, uitdelen van attenties met Pasen, Kerst en voor het zomerreces.

Ben heeft noodgedwongen in korte tijd 2 x een wisseling van dirigent moeten regelen, zeer ongebruikelijk binnen onze vereniging. Het heeft, samen met de coronaperiode meegerekend, het niveau van muziek maken flink naar beneden gehaald, iets waar met de nieuw aangestelde dirigent Erwin Eestermans hard aan gewerkt wordt.

Een overlevingsstrategie voor de vereniging is in Ben’s ogen om vooral meer naar buiten te treden, om bij een groter publiek bekend te worden en dit te bewerkstelligen door concerten zoals het Pastorietuinconcert.

Van een leven lang repeteren bij Bruininks/Tussenpauz naar een plotse zoektocht om ergens in het dorp een repetitieplekje te vinden, om vervolgens in de Tussendur te belanden met een MFA in het verschiet; een dossier waar Ben samen met anderen al heel veel werk voor heeft verricht, zowel qua promoten, vele besprekingen, bezichtigen van soortgelijke ruimtes, vervangende repetitieruimtes regelen en noem maar op.

Een dossier als werving en opleiding behoeft continue aandacht, daar is Ben ten volste van overtuigd. Speciale regelingen voor de jeugd worden getroffen met financiële ondersteuning van elders, o.a. om het les nemen bij NV meer aantrekkelijk te maken en instap muzieklessen worden in eigen beheer opgestart.

Het organiseren van festiviteiten voor het honderdjarig bestaan van onze vereniging is ook een bijzondere gebeurtenis gebleken. Samen met anderen heeft Ben het kader neergezet om hier een duidelijke lijn in te creëren en aan dit alles sturing gegeven.

Daarnaast is Ben ook nog eens goede cententeller; hij gooit ze niet over de balk en weet altijd weer een nieuwe bron aan te boren die ons weer wat extra’s toestopt. Het heeft ons geen windeieren gelegd.

Het overlijden van dierbaren binnen onze vereniging is door Ben zeer respectvol en met veel verantwoordelijkheidsgevoel opgepakt. In het dagelijkse verenigingsleven geniet Ben dan ook van de gewone dingen, zoals ieders omgang met elkaar, het samen klussen, het samen een biertje drinken, de aandacht voor de ander, iets extra ’s doen voor wie het moeilijk heeft, een gezellige nazit bij een concert.

Ben is tussen de bedrijven door steeds druk geweest om onze toekomst veilig te stellen. Hij heeft de basiszaken die nodig zijn voor een vereniging in de steigers gezet of meer dan dat. Het bestuur – de Vrienden – FBVB – MFA – Gemeente en NV, ze worden door Ben onvermoeibaar achter de broek gezeten als de aandacht dreigt te verslappen of worden overtuigd van Ben’s gelijk. Ben beschermt wie dat nodig heeft en stelt eisen waar dit gerechtvaardigd is.

Kortom, Ben is iemand waar we altijd van op aan kunnen; hij heeft deze vereniging in zijn hart gesloten en draagt dat met trots uit.

ij zijn Ben dan ook veel dank verschuldigd en uiten dit door hem tot erelid van deze vereniging te benoemen.
Ook veel dank ook aan Lia, voor alle steun aan Ben en aan ons, de attenties, het werk bij Bavel ANNO, de enorme gastvrijheid en nog veel meer.

Contact

Verenigingsnaam:
"R.K. Harmonie St.Caecilia" uit Bavel
Opgericht op 1 november 1923

Heeft u (of een van uw kinderen) belangstelling, loop dan gerust binnen op onze wekelijkse repetitieavond op donderdag, de tijden leest u hierboven. Tijdens de repetitie zijn er altijd wel enkele bestuursleden aanwezig, die al uw vragen over St.Caecilia Bavel kunnen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Indien u langs andere weg meer informatie wenst, klik dan op onderstaande enveloppe en stuur even een E-mail aan de secretaris van onze vereniging.

E-mail

Postadres: Heining 2, 4854 ML Bavel

Twitter

Harmonie St.Caecilia
AMV voor basisschool leerlingen van groepen 5-8. Inschrijven via: stcaeciliabavel.nl/amv/

Facebook

Dit bericht is alleen zichtbaar voor beheerders.
Probleem met het weergeven van Facebook berichten. Back-up cache in gebruik.
Klik om de fout te tonen
Fout: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException