St. Caecilia Bavel

Auteur Archief

Kermis (dauw) trappen in Bavel op zondag 27 september!!


Het dauwtrappen met Harmonie St. Caecilia in Bavel is een traditie die al vele jaren onafgebroken bestaat. Dit jaar kon dit evenement, dat altijd plaatsvindt op Hemelvaartsdag, geen doorgang vinden vanwege de corona beperkingen.

Toch gaat Harmonie St. Caecilia ook dit jaar dauwtrappen maar dan op Kermiszondag. Helaas gaat de Kermis in Bavel dit jaar niet door maar dat weerhoudt de Harmonie er niet van om toch die dag in het dorp wat mooie klanken rond te strooien.

Het lopend buiten muziek maken met de juiste afstanden kan prima coronaproof gebeuren. Iedereen loopt op gepaste afstand van elkaar. Het is altijd een sfeervol evenement om achter de Harmonie op hun mooie klanken mee te lopen en te genieten van de Bavelse omgeving, een praatje te maken, een tussenstop hier en daar, kortom, het is een traditie die we nog lang in Bavel in ere willen houden.

We vertrekken dit jaar stipt om 08.00 uur bij de Tussenpauz, maken een mooie ronde door Bavel en Nieuw Wolfslaar (afstand om en nabij 9 km), maken een stop in Klein Wolfslaar en bij de Molen en eindigen voor de middag bij de Tussenpauz. Iedereen mag meelopen, groot en klein, oud en jong. Het is ontzettend leuk om met uw kinderen al lopend te genieten van de Bavelse ambiance.

Inschijfgeld is niet nodig. Wij zorgen onderweg voor een heerlijk worstenbroodje, er rijdt een fouragewagen mee met versnaperingen en er is altijd een heerlijke nazit, ook coronaproof, bij de Tussenpauz.

Wilt u meelopen, geef dan even uw naam en aantal deelnemers aan secretariaat@stcaeciliabavel.nl en dan zorgen wij voor heerlijk worstenbrood en een versnapering.

Lees verder

Nieuwe wieken molen De Hoop

Op de zonnige zaterdagmiddag van 1 augustus verzamelde een klein aantal muzikanten zich bij korenmolen De Hoop om aldaar de feestelijke ingebruikname van de nieuwe wieken muzikaal te ondersteunen. Vanwege de zomervakantie bleek het lastig een volledig orkest op de been te krijgen, maar door hier en daar wat te schuiven met muzikanten werd er toch een (bijna) compleet harmonieorkestje gevormd.


Onder leiding van kapelmeester Bram Hazenberg werden 4 marsen ten gehore gebracht waarna de trompetsectie plaatsnam op de molenbelt om vanaf daar een koperfanfare te spelen die de ingebruikname van de nieuwe wieken door molenaar Mark Heutink en burgemeester Paul Depla aankondigde.


Uiteraard werd er onder het mom van “geen drank, geen klank” nog een drankje genomen op het sfeervolle terras waar de band Biloute! voor het muzikaal entertainment zorgde.

Lees verder

In Memoriam: Kees Geerts

Zaterdag 13 juni overleed op pas 64-jarige leeftijd ons lid Kees Geerts. Op deze plaats willen we stilstaan bij zijn verdiensten voor onze harmonie St Caecilia, en ook voor Bavel in het algemeen.

Kees is ruim 8 jaar lid geweest van St Caecilia Bavel, maar was daarvoor al langer muzikaal actief bij carnavalskapel Okalnix. Carnaval genoot sowieso zijn aandacht. Vanaf 1973 deed Kees -met een vaste groep- meer dan 20 keer mee aan de Bavelse optocht. Eerst als Je Weet Wel, maar al snel onder trademark Weet Je Wel met de bekende kielen. Vaste waarde in de optocht dus, en ook tijdens andere evenementen in Bavel zoals de Dorpsquiz. Kees was met zijn club steeds uiterst fanatiek, en ging voorop in de strijd. De quiz werd dan ook meerdere keren gewonnen.

Kees deed nooit iets zomaar een beetje, maar ging er altijd volledig voor. Dat was ook zo in de gemeentepolitiek waar Kees zijn steentje bijdroeg aan Gemeentebelangen Bavel, later opgegaan in Breda 97. Kees stond in de raad van Nieuw-Ginneken bekend om zijn grote werklust, dossierkennis, en standvastigheid. Als je Kees van een standpunt wilde overtuigen dat niet helemaal het zijne was, dan had je het taai: hij ging niet snel overstag. Daar kwam dan nog de voor sommigen irritante eigenschap bij dat Kees door zijn immer goede voorbereiding ook heel vaak gewoon gelijk had.

Ook bij onze harmonie heeft Kees zich van zijn beste kant laten zien, en schopte hij het op al wat latere leeftijd toch maar mooi tot het groot orkest op de euphonium. En ook daarnaast konden we altijd een beroep doen op Kees. Voor organisatorische zaken, maar ook bijvoorbeeld bij de PR waarbij zijn vlotte pen ons erg goed van pas kwam.

Door zijn ziekte kwam er van het blazen al een tijdje niet veel meer terecht, maar Kees was tot het laatst toe bij elke harmonie activiteit present. Helaas mocht hij slechts 64 jaren jong worden. Helaas, want wat hadden we bij onze club nog een hoop plezier kunnen hebben van deze unieke en prachtige dwarsdenker, met zijn brede maatschappelijke blik.

Kees, bedankt voor alles wat je voor ons en voor Bavel hebt gedaan. Het was bij St. Caecilia misschien wat kort, maar zeer krachtig. We gaan je missen. Tot slot wensen we zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden van St. Caecilia Bavel.

Lees verder

In Memoriam: Bert Hop


Op zondagochtend 17 mei 2020 ontvingen we het treurige bericht dat ons lid Bert Hop was overleden op 79-jarige leeftijd. Op deze plaats staan we stil bij zijn grote verdiensten voor harmonie St. Caecilia Bavel, gedurende zijn bijna 50 jaren van lidmaatschap.

 

Lid sinds 1970

Bert Hop meldde zich in november 1970 aan als klarinettist bij St. Caecilia Bavel, en heeft dus op een haar na een periode van 50 jaar als actief lid volgemaakt. Voor hij in Bavel lid werd was hij vanaf 1956 al zeven jaar lid van harmonie Concordia uit het Ginneken geweest. Die extra jaren had Bert probleemloos kunnen laten meetellen, om al eerder in aanmerking te komen voor een gouden speld (mét diamantje) van de Muziekbond. Desgevraagd antwoordde Bert echter steeds consequent dat de bond hem niet interesseerde, en dat alleen de eigen jubileumspeld van St. Caecilia voor hem echte waarde had. Dat standpunt typeert hem goed.

16 Jaar lang bestuurslid

In 1973 vond toenmalig voorzitter Charles Blokdijk het wenselijk om het bestuur geleidelijk uit te breiden van zeven naar negen leden. Bert Hop werd in 1975 dat negende bestuurslid van St. Caecilia Bavel, en hij bleef vervolgens maar liefst 16 jaar actief in het bestuur, tot 1991. Het was een woelige tijd. De eerste jaren werden gedomineerd door serieuze drumband-perikelen. Daarna werden die vervangen door de “gewone” maar enorme uitdaging om een sterk groeiende vereniging financieel gezond te houden, in nette uniformen te kleden, en te voorzien van goed speelbare instrumenten.

Van het begin af heeft Bert een specifieke taak gehad rondom het leerlingenbeleid. Daarnaast kreeg hij als spelend bestuurslid vanuit zijn deskundigheid ook de nodige zaken rondom instrumentenaanschaf en -onderhoud op zijn bordje. En hij waagde zich ook wel eens op glad ijs. Bert heeft ooit een uniformen enquête gedaan rondom de gevoelige vraag of de vrouwelijke leden van de harmonie de broek aan moesten hebben (net als thuis) of de rok. Dat viel nog niet mee.

Maar vermeldenswaardig is vooral zijn inzet voor goede muziekopleidingen. Bert werd in 1977 namens de harmonie vertegenwoordiger in de beheerscommissie van het Instituut Muzische Vorming (de muziekschool) in Nieuw-Ginneken, inmiddels opgegaan in de Nieuwe Veste. Een rol die in 1982 werd overgenomen door Leo van Dinter. Bert stak zelf als docent ook de handen uit de mouwen. Hij behoorde als klarinettist tot de betere muzikanten. Dat betekende vroeger dat je dan indien mogelijk muziekles gaf aan startende leden van de eigen harmonie, tot de muziekschool het overnam. Bert heeft daar een forse bijdrage aan geleverd. Al leidden zijn pedagogische inspanningen binnen de eigen familiekring niet in alle gevallen tot onmiddellijk succes.

Een veelzijdig muzikant

Boven alles was Bert echter muzikant. Hij behoorde als klarinettist zoals gezegd tot de beste paarden van stal, en was gezegend met een warme en soepele toon. Bert heeft in zijn tijd op de eerste stoel dan ook diverse mooie klarinetsolo’s voor zijn rekening genomen. Daar horen ook zeker een aantal prachtige uitvoeringen bij van het Klarinet Concert van Jan van der Waart, met begeleiding van onze harmonie. Daar had Bert (en wij met hem dus ook) aanvang zeventiger jaren veel succes mee.

Door zijn soepele “embouchure” (mondzetting) was Bert in staat om snel te wisselen tussen meerdere instrumenten, iets wat lang niet iedereen kan. Dat kwam van pas toen onze harmonie aan zijn groeispurt begon. We konden daardoor een breder palet aan stukken spelen, en brachten steeds vaker moderne en lichte muziek. Bij de saxofoongroep ontbrak het destijds aan de benodigde flair om een bijbehorende solo weg te zetten. Bert loste dat op unieke wijze op. Als het tijdens een concert tijd was voor een saxofoon solo, zette Bert zijn klarinet op de standaard. Hij liep naar de overkant van het podium, en kon dan meteen door op de saxofoon die daar al voor hem klaar stond. Dat lopen naar de andere kant werd vanuit het orkest steevast begeleid met een waarderend en stimulerend “hop hop hop”. Die kreet is later overgewaaid naar Zwitserland, en wordt daar sindsdien gebruikt om wielrenners bergop en skiërs bergaf aan te moedigen.

Terugkijkend is Bert Hop bijna een halve eeuw lang een zeer trouw en waardevol lid van onze vereniging geweest. De laatste tijd zat het met de gezondheid tegen, maar als het ook maar enigszins mogelijk was speelde hij mee in het orkest. Wat zal het een vreemde ervaring zijn als we na de gedwongen Corona rustperiode straks zonder Bert verder moeten. Dankzij Bert is St Caecilia Bavel een fijnere muzikale plek geworden, waar het gezellig en goed toeven is. En daarom nog maar een keer voluit: HOP HOP HOP! Bert, bedankt voor alles.

Wij wensen de familie tot slot alle kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit verlies,

Bestuur en leden van harmonie St. Caecilia Bavel.

Lees verder

Oud-vaandeldrager Piet Vlamings overleden


Op 27 april 2020 overleed op 74-jarige leeftijd onze oud-vaandeldrager Piet Vlamings. Piet heeft volgens onze oude handgeschreven ledenlijsten vanaf 1971 tot omstreeks 1978 ons vaandel gedragen. Correctie: tot 27 oktober 1973 droeg Piet de vlag, want pas op die dag in 1973 kreeg onze harmonie zijn 1e (en huidige) vaandel. Het was een geschenk van de Bavelse bevolking ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum. En omdat Bavel niet zuinig aangelegd was werd er nog 1000 gulden bijgedaan voor het instrumentenfonds en …… een paar nieuwe witte handschoenen voor vaandeldrager Piet.

Het vaandel werd gewijd in de kerk, en daarna meteen voor de eerste keer ingezet aan de overkant op het oude Bavelse kerkhof. Daar brachten we een muzikaal eerbetoon aan onze overleden leden, voorafgaand aan de start van de festiviteiten rondom ons jubileum. Bijgaande foto hoort bij die gelegenheid, en toont ook Piet met het splinternieuwe vaandel.

Piet was een temperamentvol man, die door de jaren heen wel eens boos opstapte, maar toch steeds weer trouw bij ons terugkwam. In 1978 vertrok hij definitief bij St Caecilia. Hij bleef toen wel lid van Constantia waar hij ook vaandeldrager was. Daar vierde Piet eind 2019 nog zijn 50-jarig lidmaatschap.

Door de corona-perikelen verliep ook de uitvaart van Piet met de nodige aanpassingen. Maar op 2 mei jongstleden reed zijn rouwstoet wel als eerste door een indrukwekkende menselijke erehaag van geüniformeerde Constantia-muzikanten, als dank voor 50 jaar trouwe dienst. Schrijver dezes stond ertussen, en heeft namens Bavel ook maar even gezwaaid. Piet, bedankt ook voor je jaren bij St Caecilia Bavel. Veel sterkte toegewenst tot slot aan de familie.

Lees verder

Contact

Verenigingsnaam:
"R.K. Harmonie St.Caecilia" uit Bavel
Opgericht op 1 november 1923

Heeft u (of een van uw kinderen) belangstelling, loop dan gerust binnen op onze wekelijkse repetitieavond op donderdag, de tijden leest u hierboven. Tijdens de repetitie zijn er altijd wel enkele bestuursleden aanwezig, die al uw vragen over St.Caecilia Bavel kunnen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Indien u langs andere weg meer informatie wenst, klik dan op onderstaande enveloppe en stuur even een E-mail aan de secretaris van onze vereniging.

E-mail

Postadres: Heining 2, 4854 ML Bavel

Twitter

Harmonie St.Caecilia
Römanö Mediati nieuwe dirigent St. Caecilia Bavel - stcaeciliabavel.nl/romano-mediati…

Facebook

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException

2 weken geleden

Elke Schroevers-Schipper
Bekijk op Facebook

2 weken geleden

Harmonie St. Caecilia Bavel
Bekijk op Facebook

2 maanden geleden

Harmonie St. Caecilia Bavel

Rabobank ClubSupport ... MeerMinder

Bekijk op Facebook

2 maanden geleden

Harmonie St. Caecilia Bavel
Bekijk op Facebook