St. Caecilia Bavel

Auteur Archief

Zomervakantie

Op donderdag 22 juli sloot Harmonie St. Caecilia het muzikale seizoen af met een openbare repetitie op het sfeervolle terras van Korenmolen de Hoop. Daarnaast werden Ad (50 jaar lid), Jan (40 jaar lid), Nicole, Jan, Toine en Mette (25 jaar lid) gehuldigd door de voorzitter voor hun jarenlange bijdrage aan de vereniging!
 
Ook was er deze avond aandacht voor Henny van den Broek, die de Bavelse verenigingen jarenlang een mooie plaats in het Weekblad Nieuw-Ginneken bezorgde. Zijn inzet heeft onze harmonie altijd een hoop zichtbaarheid geboden, maar helaas houdt het weekblad binnenkort op te bestaan en neemt het dorp na 16 jaar dus ook afscheid van haar correspondent. Henny: Heel veel dank voor jouw jarenlange, gedreven inzet! We hopen je nog vaak te mogen ontmoeten bij een van onze activiteiten!
 


 
 
Lees verder

In Memoriam: Henk Bogers

Op 18 december 2020 kregen we het droeve bericht dat ons lid Henk Bogers op 87-jarige leeftijd was overleden. Op deze plaats staan we stil bij zijn grote verdiensten voor onze harmonie St. Caecilia Bavel.

Lid sinds 1945 (!)

Onze mooie harmonie bestaat inmiddels al 97 jaar lang. Van al die jaren heeft Henk Bogers er – sinds zijn toetreding in september 1945 – ruim 75 meegemaakt als lid van St. Caecilia Bavel. En van die periode van 75 jaar was Henk ook nog eens 70 jaar lang actief als muzikant. Een ongekende prestatie, die we bij St. Caecilia nog nooit eerder hebben meegemaakt, en waarschijnlijk ook nooit meer zullen meemaken. Het zegt boven alles hoe trouw Henk was aan zijn harmonie.De schouders eronder

Henk werd lid net na de tweede wereldoorlog. Het land lag in puin, en onze vereniging was er niet veel beter aan toe. Hij werd muzikaal intern opgeleid door meer ervaren leden, want muziekscholen waren er nog lang niet. Henk oefende ijverig en groeide uit tot een van de beste muzikanten. Eerst op de bariton, maar al snel op zijn geliefde cornet werd hij een belangrijke muzikale steunpilaar. Daarnaast droeg hij ook zijn steentje bij aan de toneelopvoeringen die St. Caecilia in haar vroegere jaren op de planken bracht.

In 1959 leverde Henk een cruciale bijdrage aan het voortbestaan van St. Caecilia Bavel. Samen met Sjaak Reinieren richtte hij toen “de Forte Boys” op, een blaaskapel samengesteld uit harmonieleden. Het geld dat deze kapel bij elkaar blies op festivals heeft jarenlang de noodlijdende harmonie St. Caecilia financieel letterlijk overeind gehouden.

Groei en bloei: Henk was erbij

Henk was als persoon bepaald geen druktemaker. Hij genoot in stilte van de groei en bloei van St. Caecilia. Tijdens zijn tientallen jaren lidmaatschap groeide de harmonie van 25 leden uit tot een vereniging met 3 orkesten en meer dan 100 muzikanten. Al die tijd bleef Henk trouw zijn muzikale aandeel leveren, en stond hij klaar voor de jongere muzikanten wanneer dat nodig was. Wel kon je hem soms horen mopperen waarom er nou zo nodig alleen maar van die moeilijke muziek gespeeld moest worden? Hij was een groot voorstander van een lekker licht muziekstuk of een marsje tussendoor. Leuk om te blazen en toegankelijker voor het publiek vond Henk.

Stop … (als actief lid in 2015)

Toen Henk 70 jaar had meegeblazen in het groot orkest vond hij het welletjes, en stopte hij als muzikant. Zijn timing was fantastisch. Op 7 november 2015 promoveerde St. Caecilia op een historisch muziekconcours in Terneuzen naar de tweede divisie. ’s Avonds op dezelfde dag vond de jaarlijkse Caecilia feestavond plaats. Daar hadden we 6 jubilarissen, maar Henk was daarvan het onbetwiste middelpunt. Hij ontving een oorkonde en speldjes van vereniging en muziekbond voor zijn 70-jarig lidmaatschap. In zijn emotioneel woordje was hij boven alles dankbaar. Dankbaar dat hij dit allemaal had mogen meemaken bij zijn harmonie.

En door …..

Henk deed bij St. Caecilia dus een stapje terug en werd bij ons rustend lid. Maar Henk zou Henk niet zijn zonder muziek, dus toeterde hij vrolijk door bij muziekvereniging SONG. En dat bleef hij doen tot zijn overlijden. Muziek was zijn lust en zijn leven. Het zou ons niets verbazen als Henk daarboven ook al weer een kapelleke aan het oprichten is ….

Henk bedankt!

We zijn er zo langzamerhand aan gewend. Door de corona-perikelen konden we geen muziek maken bij de uitvaart. Maar door het afspelen van een paar mooie opnames konden we toch nog muzikaal afscheid nemen. Henk: bedankt voor jouw ongekende driekwart eeuw lange lidmaatschap van St. Caecilia Bavel. Zoals jij was er geen tweede.

Wij wensen zijn vrouw Tonnie en de familie tot slot alle kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit verlies,

 

Bestuur en leden van harmonie St. Caecilia Bavel.

Lees verder

Nieuwe wieken molen De Hoop

Op de zonnige zaterdagmiddag van 1 augustus verzamelde een klein aantal muzikanten zich bij korenmolen De Hoop om aldaar de feestelijke ingebruikname van de nieuwe wieken muzikaal te ondersteunen. Vanwege de zomervakantie bleek het lastig een volledig orkest op de been te krijgen, maar door hier en daar wat te schuiven met muzikanten werd er toch een (bijna) compleet harmonieorkestje gevormd.


Onder leiding van kapelmeester Bram Hazenberg werden 4 marsen ten gehore gebracht waarna de trompetsectie plaatsnam op de molenbelt om vanaf daar een koperfanfare te spelen die de ingebruikname van de nieuwe wieken door molenaar Mark Heutink en burgemeester Paul Depla aankondigde.


Uiteraard werd er onder het mom van “geen drank, geen klank” nog een drankje genomen op het sfeervolle terras waar de band Biloute! voor het muzikaal entertainment zorgde.

Lees verder

In Memoriam: Kees Geerts

Zaterdag 13 juni overleed op pas 64-jarige leeftijd ons lid Kees Geerts. Op deze plaats willen we stilstaan bij zijn verdiensten voor onze harmonie St Caecilia, en ook voor Bavel in het algemeen.

Kees is ruim 8 jaar lid geweest van St Caecilia Bavel, maar was daarvoor al langer muzikaal actief bij carnavalskapel Okalnix. Carnaval genoot sowieso zijn aandacht. Vanaf 1973 deed Kees -met een vaste groep- meer dan 20 keer mee aan de Bavelse optocht. Eerst als Je Weet Wel, maar al snel onder trademark Weet Je Wel met de bekende kielen. Vaste waarde in de optocht dus, en ook tijdens andere evenementen in Bavel zoals de Dorpsquiz. Kees was met zijn club steeds uiterst fanatiek, en ging voorop in de strijd. De quiz werd dan ook meerdere keren gewonnen.

Kees deed nooit iets zomaar een beetje, maar ging er altijd volledig voor. Dat was ook zo in de gemeentepolitiek waar Kees zijn steentje bijdroeg aan Gemeentebelangen Bavel, later opgegaan in Breda 97. Kees stond in de raad van Nieuw-Ginneken bekend om zijn grote werklust, dossierkennis, en standvastigheid. Als je Kees van een standpunt wilde overtuigen dat niet helemaal het zijne was, dan had je het taai: hij ging niet snel overstag. Daar kwam dan nog de voor sommigen irritante eigenschap bij dat Kees door zijn immer goede voorbereiding ook heel vaak gewoon gelijk had.

Ook bij onze harmonie heeft Kees zich van zijn beste kant laten zien, en schopte hij het op al wat latere leeftijd toch maar mooi tot het groot orkest op de euphonium. En ook daarnaast konden we altijd een beroep doen op Kees. Voor organisatorische zaken, maar ook bijvoorbeeld bij de PR waarbij zijn vlotte pen ons erg goed van pas kwam.

Door zijn ziekte kwam er van het blazen al een tijdje niet veel meer terecht, maar Kees was tot het laatst toe bij elke harmonie activiteit present. Helaas mocht hij slechts 64 jaren jong worden. Helaas, want wat hadden we bij onze club nog een hoop plezier kunnen hebben van deze unieke en prachtige dwarsdenker, met zijn brede maatschappelijke blik.

Kees, bedankt voor alles wat je voor ons en voor Bavel hebt gedaan. Het was bij St. Caecilia misschien wat kort, maar zeer krachtig. We gaan je missen. Tot slot wensen we zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden van St. Caecilia Bavel.

Lees verder

Contact

Verenigingsnaam:
"R.K. Harmonie St.Caecilia" uit Bavel
Opgericht op 1 november 1923

Heeft u (of een van uw kinderen) belangstelling, loop dan gerust binnen op onze wekelijkse repetitieavond op donderdag, de tijden leest u hierboven. Tijdens de repetitie zijn er altijd wel enkele bestuursleden aanwezig, die al uw vragen over St.Caecilia Bavel kunnen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Indien u langs andere weg meer informatie wenst, klik dan op onderstaande enveloppe en stuur even een E-mail aan de secretaris van onze vereniging.

E-mail

Postadres: Heining 2, 4854 ML Bavel

Twitter

Harmonie St.Caecilia
Herfstconcert zondag 31 oktober - stcaeciliabavel.nl/herfstconcert-…

Facebook

1 maand geleden

Harmonie St. Caecilia Bavel
Bekijk op Facebook

2 maanden geleden

Harmonie St. Caecilia Bavel
Bekijk op Facebook