St. Caecilia Bavel

In Memoriam: Henk Bogers

Op 18 december 2020 kregen we het droeve bericht dat ons lid Henk Bogers op 87-jarige leeftijd was overleden. Op deze plaats staan we stil bij zijn grote verdiensten voor onze harmonie St. Caecilia Bavel.

Lid sinds 1945 (!)

Onze mooie harmonie bestaat inmiddels al 97 jaar lang. Van al die jaren heeft Henk Bogers er – sinds zijn toetreding in september 1945 – ruim 75 meegemaakt als lid van St. Caecilia Bavel. En van die periode van 75 jaar was Henk ook nog eens 70 jaar lang actief als muzikant. Een ongekende prestatie, die we bij St. Caecilia nog nooit eerder hebben meegemaakt, en waarschijnlijk ook nooit meer zullen meemaken. Het zegt boven alles hoe trouw Henk was aan zijn harmonie.De schouders eronder

Henk werd lid net na de tweede wereldoorlog. Het land lag in puin, en onze vereniging was er niet veel beter aan toe. Hij werd muzikaal intern opgeleid door meer ervaren leden, want muziekscholen waren er nog lang niet. Henk oefende ijverig en groeide uit tot een van de beste muzikanten. Eerst op de bariton, maar al snel op zijn geliefde cornet werd hij een belangrijke muzikale steunpilaar. Daarnaast droeg hij ook zijn steentje bij aan de toneelopvoeringen die St. Caecilia in haar vroegere jaren op de planken bracht.

In 1959 leverde Henk een cruciale bijdrage aan het voortbestaan van St. Caecilia Bavel. Samen met Sjaak Reinieren richtte hij toen “de Forte Boys” op, een blaaskapel samengesteld uit harmonieleden. Het geld dat deze kapel bij elkaar blies op festivals heeft jarenlang de noodlijdende harmonie St. Caecilia financieel letterlijk overeind gehouden.

Groei en bloei: Henk was erbij

Henk was als persoon bepaald geen druktemaker. Hij genoot in stilte van de groei en bloei van St. Caecilia. Tijdens zijn tientallen jaren lidmaatschap groeide de harmonie van 25 leden uit tot een vereniging met 3 orkesten en meer dan 100 muzikanten. Al die tijd bleef Henk trouw zijn muzikale aandeel leveren, en stond hij klaar voor de jongere muzikanten wanneer dat nodig was. Wel kon je hem soms horen mopperen waarom er nou zo nodig alleen maar van die moeilijke muziek gespeeld moest worden? Hij was een groot voorstander van een lekker licht muziekstuk of een marsje tussendoor. Leuk om te blazen en toegankelijker voor het publiek vond Henk.

Stop … (als actief lid in 2015)

Toen Henk 70 jaar had meegeblazen in het groot orkest vond hij het welletjes, en stopte hij als muzikant. Zijn timing was fantastisch. Op 7 november 2015 promoveerde St. Caecilia op een historisch muziekconcours in Terneuzen naar de tweede divisie. ’s Avonds op dezelfde dag vond de jaarlijkse Caecilia feestavond plaats. Daar hadden we 6 jubilarissen, maar Henk was daarvan het onbetwiste middelpunt. Hij ontving een oorkonde en speldjes van vereniging en muziekbond voor zijn 70-jarig lidmaatschap. In zijn emotioneel woordje was hij boven alles dankbaar. Dankbaar dat hij dit allemaal had mogen meemaken bij zijn harmonie.

En door …..

Henk deed bij St. Caecilia dus een stapje terug en werd bij ons rustend lid. Maar Henk zou Henk niet zijn zonder muziek, dus toeterde hij vrolijk door bij muziekvereniging SONG. En dat bleef hij doen tot zijn overlijden. Muziek was zijn lust en zijn leven. Het zou ons niets verbazen als Henk daarboven ook al weer een kapelleke aan het oprichten is ….

Henk bedankt!

We zijn er zo langzamerhand aan gewend. Door de corona-perikelen konden we geen muziek maken bij de uitvaart. Maar door het afspelen van een paar mooie opnames konden we toch nog muzikaal afscheid nemen. Henk: bedankt voor jouw ongekende driekwart eeuw lange lidmaatschap van St. Caecilia Bavel. Zoals jij was er geen tweede.

Wij wensen zijn vrouw Tonnie en de familie tot slot alle kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit verlies,

 

Bestuur en leden van harmonie St. Caecilia Bavel.

Contact

Verenigingsnaam:
"R.K. Harmonie St.Caecilia" uit Bavel
Opgericht op 1 november 1923

Heeft u (of een van uw kinderen) belangstelling, loop dan gerust binnen op onze wekelijkse repetitieavond op donderdag, de tijden leest u hierboven. Tijdens de repetitie zijn er altijd wel enkele bestuursleden aanwezig, die al uw vragen over St.Caecilia Bavel kunnen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Indien u langs andere weg meer informatie wenst, klik dan op onderstaande enveloppe en stuur even een E-mail aan de secretaris van onze vereniging.

E-mail

Postadres: Heining 2, 4854 ML Bavel

Twitter

Harmonie St.Caecilia
Het belooft mooi weer te worden! U komt zondagmiddag toch ook luisteren?

Facebook

5 dagen geleden

Harmonie St. Caecilia Bavel
Bekijk op Facebook

3 weken geleden

Harmonie St. Caecilia Bavel
Bekijk op Facebook

1 maand geleden

Harmonie St. Caecilia Bavel
Bekijk op Facebook