St. Caecilia Bavel

In Memoriam: Bert Hop


Op zondagochtend 17 mei 2020 ontvingen we het treurige bericht dat ons lid Bert Hop was overleden op 79-jarige leeftijd. Op deze plaats staan we stil bij zijn grote verdiensten voor harmonie St. Caecilia Bavel, gedurende zijn bijna 50 jaren van lidmaatschap.

 

Lid sinds 1970

Bert Hop meldde zich in november 1970 aan als klarinettist bij St. Caecilia Bavel, en heeft dus op een haar na een periode van 50 jaar als actief lid volgemaakt. Voor hij in Bavel lid werd was hij vanaf 1956 al zeven jaar lid van harmonie Concordia uit het Ginneken geweest. Die extra jaren had Bert probleemloos kunnen laten meetellen, om al eerder in aanmerking te komen voor een gouden speld (mét diamantje) van de Muziekbond. Desgevraagd antwoordde Bert echter steeds consequent dat de bond hem niet interesseerde, en dat alleen de eigen jubileumspeld van St. Caecilia voor hem echte waarde had. Dat standpunt typeert hem goed.

16 Jaar lang bestuurslid

In 1973 vond toenmalig voorzitter Charles Blokdijk het wenselijk om het bestuur geleidelijk uit te breiden van zeven naar negen leden. Bert Hop werd in 1975 dat negende bestuurslid van St. Caecilia Bavel, en hij bleef vervolgens maar liefst 16 jaar actief in het bestuur, tot 1991. Het was een woelige tijd. De eerste jaren werden gedomineerd door serieuze drumband-perikelen. Daarna werden die vervangen door de “gewone” maar enorme uitdaging om een sterk groeiende vereniging financieel gezond te houden, in nette uniformen te kleden, en te voorzien van goed speelbare instrumenten.

Van het begin af heeft Bert een specifieke taak gehad rondom het leerlingenbeleid. Daarnaast kreeg hij als spelend bestuurslid vanuit zijn deskundigheid ook de nodige zaken rondom instrumentenaanschaf en -onderhoud op zijn bordje. En hij waagde zich ook wel eens op glad ijs. Bert heeft ooit een uniformen enquête gedaan rondom de gevoelige vraag of de vrouwelijke leden van de harmonie de broek aan moesten hebben (net als thuis) of de rok. Dat viel nog niet mee.

Maar vermeldenswaardig is vooral zijn inzet voor goede muziekopleidingen. Bert werd in 1977 namens de harmonie vertegenwoordiger in de beheerscommissie van het Instituut Muzische Vorming (de muziekschool) in Nieuw-Ginneken, inmiddels opgegaan in de Nieuwe Veste. Een rol die in 1982 werd overgenomen door Leo van Dinter. Bert stak zelf als docent ook de handen uit de mouwen. Hij behoorde als klarinettist tot de betere muzikanten. Dat betekende vroeger dat je dan indien mogelijk muziekles gaf aan startende leden van de eigen harmonie, tot de muziekschool het overnam. Bert heeft daar een forse bijdrage aan geleverd. Al leidden zijn pedagogische inspanningen binnen de eigen familiekring niet in alle gevallen tot onmiddellijk succes.

Een veelzijdig muzikant

Boven alles was Bert echter muzikant. Hij behoorde als klarinettist zoals gezegd tot de beste paarden van stal, en was gezegend met een warme en soepele toon. Bert heeft in zijn tijd op de eerste stoel dan ook diverse mooie klarinetsolo’s voor zijn rekening genomen. Daar horen ook zeker een aantal prachtige uitvoeringen bij van het Klarinet Concert van Jan van der Waart, met begeleiding van onze harmonie. Daar had Bert (en wij met hem dus ook) aanvang zeventiger jaren veel succes mee.

Door zijn soepele “embouchure” (mondzetting) was Bert in staat om snel te wisselen tussen meerdere instrumenten, iets wat lang niet iedereen kan. Dat kwam van pas toen onze harmonie aan zijn groeispurt begon. We konden daardoor een breder palet aan stukken spelen, en brachten steeds vaker moderne en lichte muziek. Bij de saxofoongroep ontbrak het destijds aan de benodigde flair om een bijbehorende solo weg te zetten. Bert loste dat op unieke wijze op. Als het tijdens een concert tijd was voor een saxofoon solo, zette Bert zijn klarinet op de standaard. Hij liep naar de overkant van het podium, en kon dan meteen door op de saxofoon die daar al voor hem klaar stond. Dat lopen naar de andere kant werd vanuit het orkest steevast begeleid met een waarderend en stimulerend “hop hop hop”. Die kreet is later overgewaaid naar Zwitserland, en wordt daar sindsdien gebruikt om wielrenners bergop en skiërs bergaf aan te moedigen.

Terugkijkend is Bert Hop bijna een halve eeuw lang een zeer trouw en waardevol lid van onze vereniging geweest. De laatste tijd zat het met de gezondheid tegen, maar als het ook maar enigszins mogelijk was speelde hij mee in het orkest. Wat zal het een vreemde ervaring zijn als we na de gedwongen Corona rustperiode straks zonder Bert verder moeten. Dankzij Bert is St Caecilia Bavel een fijnere muzikale plek geworden, waar het gezellig en goed toeven is. En daarom nog maar een keer voluit: HOP HOP HOP! Bert, bedankt voor alles.

Wij wensen de familie tot slot alle kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit verlies,

Bestuur en leden van harmonie St. Caecilia Bavel.

Contact

Verenigingsnaam:
"R.K. Harmonie St.Caecilia" uit Bavel
Opgericht op 1 november 1923

Heeft u (of een van uw kinderen) belangstelling, loop dan gerust binnen op onze wekelijkse repetitieavond op donderdag, de tijden leest u hierboven. Tijdens de repetitie zijn er altijd wel enkele bestuursleden aanwezig, die al uw vragen over St.Caecilia Bavel kunnen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Indien u langs andere weg meer informatie wenst, klik dan op onderstaande enveloppe en stuur even een E-mail aan de secretaris van onze vereniging.

E-mail

Postadres: Heining 2, 4854 ML Bavel

Twitter

Harmonie St.Caecilia
Römanö vertrekt …. - stcaeciliabavel.nl/romano-vertrek…

Facebook

3 weken geleden

Harmonie St. Caecilia Bavel
Bekijk op Facebook

2 maanden geleden

Harmonie St. Caecilia Bavel
Singing in the rain 🎶. De stemming zat er ondanks de regen goed in vandaag bij Breda Zingt. We hebben genoten van alle gekheid.B-vocals Harmonie St. Caecilia Bavel#breda #spanjaardsgat #festival ... MeerMinder
Bekijk op Facebook

3 maanden geleden

Harmonie St. Caecilia Bavel
Bekijk op Facebook

3 maanden geleden

Harmonie St. Caecilia Bavel
Bekijk op Facebook