St. Caecilia Bavel
  • Home
  • Concoursuitslagen

Concoursuitslagen

Om de paar jaar neemt het Groot Orkest deel aan een bondsconcours. Daar zetten we dan muzikaal ons allerbeste beentje voor, zonder daarbij “geheime wapens” in te huren. Een bondsconcours blijft een prima graadmeter om te kijken hoe ons muzikaal niveau wordt beoordeeld door een deskundige jury. De laatste jaren zit dat zeer snor, en handhavenden we ons gemakkelijk in de afdeling Uitmuntendheid (tegenwoordig 3e divisie). In november 2015 is het Groot Orkest gepromoveerd naar de 2de divisie. Ons Opleidingsorkest is pas 1 keer op concours geweest, in de 3e afdeling (5e divisie).

Naast bondsconcoursen neemt het Groot Orkest – mits het past in ons programma – tweejaarlijks deel aan het dorpenconcours. Hieraan doet een vaste groep verenigingen uit de regio Breda mee, waarvan de leden bij toerbeurt het concours organiseren. Het dorpenconcours gebruiken we vaak als ijkpunt in de aanloop naar een bondsconcours. Hieronder volgt een overzicht van onze (nagenoeg) complete concourshistorie. Waar mogelijk zijn opnames en scans van diploma en juryrapporten bijgevoegd.


deelname Bondsconcours Groot Orkest

Dat/locatie Afdeling / dir. Programma Uitslag / downloads
7-11-2015 Terneuzen 3e divisie o.l.v. Peter Bongaerts

La Rodana (Ferrer Ferran); Pilatus, Mountain of Dragons (Steven Reineke); Arcana (Kevin Houben)

Inspeelwerk; 85,33 pt; 85,83 pt; totaal: 85,58 pt (1e prijs met promotie naar de 2de divisie)

10-4-2011 Etten-Leur 3e divisie o.l.v. Peter Bongaerts Madrigalum (Philip Sparke) Achnaton (Jan Bosveld) Overture to a New Age (Jan de Haan) inspeelwerk 81,83 82,00 81,92 pt  (1e prijs)
1-4-2007 Etten-Leur 3e divisie o.l.v. Mari van Gils The Exodus Song (arr. Johan de Meij) The Wind in the Willows (Johan de Meij) El Camino Real (Alfred Reed) inspeelwerk 79,83 82,00 80,92 pt  (1e prijs)
13-4-2003 Etten-Leur Uitmuntendheid o.l.v. Mari van Gils Jupiter (arr. Johan de Meij) Ukrainian Rhapsody (Franco Cesarini) Utopia (Jacob de Haan) inspeelwerk 80,83 82,83 81,83 pt  (1e prijs)
18-4-1999 Etten-Leur Uitmuntendheid o.l.v. Mari van Gils Madurodam (Johan de Meij) Music for Winds and Percussion (E.A. del Borgo) 150,0 147,5 297,5 pt  (1e prijs)
21-4-1996 Etten-Leur Uitmuntendheid o.l.v. Ton Wijngaards Aladdin Suite (arr. Johan de Meij) Las Playas de Rio (Kees Vlak) telfout: 0,5 pt te weinig! >>>>>>>> 144,0 145,5 289,0 pt  (1e prijs)
24-1-1993 Etten-Leur Kampioenswedstrijd 1e afdeling o.l.v. Ton Wijngaards Rikudim (Jan van der Roost) Visons for Video (Pi Scheffer) 144,0 148,0 292,0 pt  (1e prijs)
3-11-1991 Hulst 1e afdeling o.l.v. Ton Wijngaards Visioms for Video (Pi Scheffer) Suitony (Wim Laseroms) 144,0 147,0 291,0 pt  (1e prijs+pr.)
21-6-1987 Etten-Leur 1e afdeling o.l.v. Ton Wijngaards Noels de France (M. Boekel) An all American Suite (R. Macray) 141,0 141,0 282,0 pt  (1e prijs)
2-6-1985 Dongen 1e afdeling o.l.v. Ton Wijngaards Trianon (Serge Lancen) Symphonie Populaire (J. Jourquin) 144,0 139,5 283,5 pt  (1e prijs)
29-11-1981 Ulvenhout 1e afdeling o.l.v. Ton Wijngaards Symphonie pour Musique Militaire (F.J. Gossec) Die Zigeuner Hochzeit (R. Allmend) telfout: 0,5 pt te weinig ! >>>>>>>> 129,0 127,5 256,0 pt  (2e prijs)
6-11-1977 Roosendaal 1e afdeling o.l.v. Ton Wijngaards Italia (Hugo de Groot) Ensenada (J. Olivadoti) ? ? 264,5 pt  (1e prijs)
20-10-1974 Clinge 1e afdeling o.l.v. Ton Wijngaards Kleine Speelmuziek (H. van Lijnschoten) Salzburg Suite (Denis Wright) 126,0 119,5 245,5 pt  (3e prijs)
24-10-1971 Hulst 1e afdeling o.l.v. Ton Wijngaards Funny Fantasie (W. Hautvast) Miniatuur Suite (G. Duyck) ? ? 276,0 pt  (1e prijs)
28-5-1967 Zundert 1e afdeling o.l.v. L. v.d. Braak Vastenavondmuziek (H. van Lijnschoten) Symfonie Concertante (G. Boedijn) 121,5 120,5 242,0 pt  (2e prijs)

Rucphen, 26-6-1965 Op de jaarvergadering 22-4-1965 wordt besloten “om voortaan iedere zondag morgen om 11 uur te repeteren tot aan het concours.” Op 28-4-1965 krijgen de leden zelfs een boze brief van het bestuur, omdat het repetitiebezoek abominabel is. Veel leden hebben hun partijen nog niet eens afgehaald…. In het kasboek staat bij 26-6-1965 echter “Jos van Engelen (concours) dfl 69,30”. Waarschijnlijk een neut genomen op de toch goede afloop?

24-6-1962 Ginneken 1e afdeling o.l.v. L. Evers Salzburg Suite (Denis Wright) A Youth Suite (G. Boedijn) ? ? 258,0 pt  (2e prijs)

Den Dungen, 15-8-1958 De jaarvergadering op 7-5-1958 stelt een jaarprogramma vast met daarop een muziekconcours in Den Dungen. In het kasboek staat op 12-7-1958 een vermelding “concours dfl 25,-“. Waarschijnlijk het inschrijfgeld. Op 15-8-1958 staat in het kasboek “aan vier muzikanten (concours) dfl 30,-“. We hebben dus zeker in Den Dungen gespeeld. De exacte datum is bevestigd op de website van zustervereniging St.Caecilia Geulle. Die wilden na een mislukt concours eerder in 1958 meteen “revanche”, en konden daarvoor op 15-8-1958 terecht …. in Den Dungen.

10-6-1956 Oosterhout 1e afdeling o.l.v. L. Evers Rodrigo Suite (arr. Joosen) Lustspiel Ouverture (arr. Tiemersma) ? ? 244,0 pt  (2e prijs)
30-5-1954 Dongen 1e afdeling o.l.v. L. Evers Images de France suite (Albert Thiry) Divertimento (G. Boedijn) ? ? 240,0 pt  (2e prijs)
8-6-1952 Ginneken 2e afdeling o.l.v. L. Evers Apollo Ouverture (K.H. Moed) Michiel Adriaenszoon Ouverture (G.H. Boedijn) datum 2 juni (een maandag!) fout op diploma !? 125,0 139,5 264,5 pt  (1e prijs+pr)

Rijen, 15 of 22-7-1951 De jaarvergadering van 11-4-1951 zegt dat nog nader zal worden besproken of hieraan wordt deelgenomen. Op de bestuursvergadering van 13-5-1951 wordt besloten om ontheffing aan te vragen. Aan dit concours is dus zeker niet deelgenomen.

Beek, 27-6-1948 De jaarvergadering op 29-4-1948 stelt een jaarprogramma vast met daarop een bondsconcours te Beek op 27-6-1948. Op een bestuursvergadering van 13-6-1948 wordt ineens gewag gemaakt van een concert op het vliegveld te Gilze op 16-6-1948, net voor het concours dus. De heer Van Gestel is bezorgd “of dit concert de deelname aan het bondsconcours niet onmogelijk zal maken”. Meerdere bestuursleden beamen dat “de heer Evers reeds heeft laten horen dat de opgave toch al erg zwaar is”. Waarschijnlijk is daarom niet deelgenomen aan dit bondsconcours.

Rijsbergen, nazomer 1947 Zeer waarschijnlijk is deelname aan een bondsconcours in Rijsbergen in de nazomer van 1947. De algemene jaarvergadering van 29-4-1947 besluit tot deelname aan het “bondsmuziekconcours te Rijsbergen”. In een bestuursvergadering van 10-8-1947 worden “verschillende details besproken betreffende het aanstaande concours, o.a. de wijze waarop de reis zal worden gemaakt”. In het kasboek staat op 5-10-1947 dat dfl 40,- is betaald voor een reis naar Rijsbergen.

Periode 1930-1946 Tussen 1930 en 1941 is in de oude kasboeken en notulen geen verwijzing naar concoursdeelname gevonden. Na een bestuur- en ledenvergadering op 15 november 1941 komen de verenigingsactiviteiten door oorlogsomstandigheden stil te liggen. Tot 25 april 1945, wanneer oud-bestuur en oud-werkende leden elkaar weer spreken over een doorstart van de vereniging. Zonder “den heer De Rook, die helaas mede ten gevolge van oorlogs-omstandigheden van ons is heengegaan”. Onder muzikale leiding van nieuwe dirigent Evers start St.Caecilia haar activiteiten weer op. Daarna wordt in de notulen 3 maal gerept over een mogelijke concoursdeelname, zie hierboven.

1-6-1930 Oud-Gastel 2e afdeling o.l.v. Klaas de Rook ? ? ? ? 294,0 pt  (2e prijs)
15-8-1928 Zevenbergen 3e afdeling o.l.v. Klaas de Rook ? ? ? ? 103,0 pt  (1e prijs)
26-5-1927 Dordrecht 4e afdeling o.l.v. Klaas de Rook allereerste concours! ? ? ? ? ???,? pt  (2e prijs)

deelname Dorpenconcours Groot Orkest

Dat/locatie Afdeling / dir. Programma Uitslag /downloads

27-10-2019

2e divisie o.l.v. Peter Bongaerts

Chumbelerias La Quintessenza Songs of the Wizz

St. Remi Baarle-Hertog-Nassauwint

29-10-2017

2e divisie o.l.v. Peter Bongaerts

La Leyenda del Beso Diagram Nederpop Finale 1999

 Bavel wint 

01-11-2015

3e divisie o.l.v. Peter Bongaerts

La Rodana (Ferrer Ferran); Pilatus, Mountain of Dragons (Steven Reineke); Arcana (Kevin Houben)

Brassband Ulicoten wint

03-11-2013 Bavel

3e divisie o.l.v. Peter Bongaerts

Leonesse (Bert Appermont) Pilatus: Mountain of Dragons (Steven Reineke) Selections from Les Miserables (arr.: Warren Barker)

Bavel wint

05-11-2011 Ulvenhout

3e divisie o.l.v. Peter Bongaerts

Madrigalum (Philip Sparke) Inspiration (Jan de Haan) Paris Montmartre (arr. Toshio Mashima) An American in Paris (arr.: Nashiro Iwai)

Bavel wint

17-10-2009 Riel

3e divisie o.l.v. Peter Bongaerts

Arsenal (Jan van der Roost) Overture to a new age (Jan de Haan) Shirim (Piet Swerts)

Bavel wint

24-3-2007 Alphen

3e divisie o.l.v. Mari van Gils

The Exodus Song (arr. J. de Meij) The Wind in the Willows (J. de Meij) El Camino Real (A. Reed)

Bavel wint

19-3-2005 Chaam

geen deelname i.v.m. Bavel Izz Music

n.v.t.

Chaam wint

22-3-2003 Baarle-Nassau

Uitmuntendheid o.l.v. Mari van Gils

? ?

Alphen wint

22-4-2001 Ginneken

Uitmuntendheid o.l.v. Mari van Gils

? ?

Alphen wint

11-4-1999 Bavel

Uitmuntendheid o.l.v. Mari van Gils

? ?

Alphen wint

8-11-1997 Ulvenhout

Uitmuntendheid o.l.v. Mari van Gils

? ?

Alphen wint

18-11-1995 Riel

geen deelname i.v.m. 2e  Polenreis

n.v.t.

Alphen wint

24-4-1993 Chaam

Uitmuntendheid o.l.v. Ton Wijngaards

Four Contrasts for Wind (Trevor J. Ford) Rhapsodie from Scotland (H. van Lijnschooten)

Chaam wint

23-4-1991 Alphen

1e afdeling o.l.v. Ton Wijngaards

? ?

Chaam wint

15-4-1989 Baarle-Nassau

1e afdeling o.l.v. Ton Wijngaards

Prima Partita (Jef Penders) Jamaican Folk Suite (Harold Walters)

Chaam wint

9-5-1987 Ginneken

1e afdeling o.l.v. Ton Wijngaards

An all American Suite (R. Macray) Noels de France (M. Boekel)

Ulvenhout wint

20-4-1985 Alphen

1e afdeling o.l.v. Ton Wijngaards

? ?

Chaam wint

7-5-1983 Bavel

1e afdeling o.l.v. Ton Wijngaards

Fly Past (W. Hautvast) Spritual Rhapsody (P. Yoder) Mozaïek (Wim Laseroms)

Chaam wint

4-4-1981 Ulvenhout

1e afdeling o.l.v. Ton Wijngaards

A la Marcia (J. Wichers) Brabant Fantasie (C. Vlak) Japanese Folk Suite (Harold Walters)

Chaam wint

Concoursdeelname Opleidingsorkest

Dat/locatie Afdeling / dir. Programma Uitslag / downloads
25-10-2009 Loon op Zand Nationaal Festival Opleidingsorkesten o.l.v. Jan van den Brandt Flashdance La Storia (Jacob de Haan) Grease Abba Gold (arr.: Ron Sebergts) inspeelwerk verplicht werk keuzewerk extra werk predikaat “ruim voldoende tot goed”
25-11-2000 Veldhoven 3e afdeling bondsconcours o.l.v. Mari van Gils Quatre Bras (Willy Hautvast) Three Times a Tune (Jan Haderman) 81,00 79,67 80,33 pt  (1e prijs)

Wat is het Dorpenconcours?

Het Dorpenconcours is in 1981 op initiatief van harmonie Constantia uit Ulvenhout ontstaan. Vertegenwoordigers van muziekverenigingen uit Alphen, Bavel, Chaam, Ginneken, Rijsbergen en Ulvenhout kwamen bij elkaar om tot een periodieke uitwisseling te komen, waarbij muziek op de voorgrond zou staan. De deelnemende verenigingen zijn afkomstig uit dorpen rondom Breda, vandaar de naam Dorpenconcours. Na enkele jaren haakte Rijsbergen af. Baarle-Nassau kwam ervoor in de plaats. Later zijn ook Riel en Brassband Ulicoten erbij gekomen. De deelnemende verenigingen nemen bij toerbeurt de organisatie van het concours voor hun rekening, en strijden (vanaf 1987) om de Jac Boumantrofee. Het dorpenconcours vindt twee-jaarlijks plaats. Deze Trofee werd voor de eerste maal uitgereikt tijdens het dorpenconcours in 1987, ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van de Ginnekense Harmonie Concordia. Naamgever en schenker Jac Bouman was vanaf 1956 lid van Harmonie Concordia en heeft zich tijdens zijn leven ingezet voor veel verschillende culturele activiteiten. Zo was hij onder meer oprichter van de Nederlandse Organisatie voor Accordeon- en Mondharmonica (Novam). Zijn tomeloze inzet voor de amateur muziekbeoefening leverde hem de gouden erespeld van de FKM op. In 1992 overleed hij op 88 jarige leeftijd. De trofee bestaat uit een glazen voet met een zilveren muzieksleutel waarin een diamant is verwerkt. Het ontwerp voor de trofee is van kunstenaar Pim Veenstra. Jo van Sambeek ontwierp de muzieksleutel.


Opzet bondsconcours vernieuwd

Om de harmonieën, fanfares en brassbands opnieuw warm te maken voor het bondsconcours is de opzet ervan gemoderniseerd. KNFM (de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen), FKM (de Federatie van Katholieke Muziekbonden) en NFCM (de Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekbonden), hebben per 1 januari 2004 officieel een wijziging in de afdelingsstructuur en het concoursreglement doorgevoerd. De modernisering leidt onder meer tot een andere benaming van de diverse afdelingen. De oude indeling was voor buitenstaanders nauwelijks te begrijpen: dat de eerste afdeling hoger is dan de tweede was nog wel te begrijpen, maar kon je niet-ingewijden kwalijk nemen dat ze niet wisten of de ere-afdeling hoger was dan de afdeling Uitmuntendheid? Zelfs mensen die de muziekwereld met enige interesse volgen moesten regelmatig op hun spiekbriefje kijken om dat te controleren. In de nieuwe indeling nemen de muziekbonden termen uit de sport over. De nieuwe afdelingsstructuur ziet er – van “laag” naar “hoog” – als volgt uit:

Nieuw

  Oud

Vijfde divisie (hierin zit ons Opleidingsorkest) Derde en tweede afdeling
Vierde divisie Eerste afdeling
Derde divisie afdeling Uitmuntendheid
Tweede divisie (hierin zit ons Groot Orkest) Ere afdeling
Eerste divisie Superieur/Vaandel afdeling

Belangrijkste wijziging in het concoursreglement is dat naast de te spelen werken uit het klein- en groot repertorium ook een eigen keuzewerk gespeeld mag worden, mits men binnen de tijdslimiet van de divisie waarin men speelt blijft. Het huidige concoursreglement voor onze divisie is hier te vinden (pdf-bestand).

Contact

Verenigingsnaam:
"R.K. Harmonie St.Caecilia" uit Bavel
Opgericht op 1 november 1923

Heeft u (of een van uw kinderen) belangstelling, loop dan gerust binnen op onze wekelijkse repetitieavond op donderdag, de tijden leest u hierboven. Tijdens de repetitie zijn er altijd wel enkele bestuursleden aanwezig, die al uw vragen over St.Caecilia Bavel kunnen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Indien u langs andere weg meer informatie wenst, klik dan op onderstaande enveloppe en stuur even een E-mail aan de secretaris van onze vereniging.

E-mail

Postadres: Heining 2, 4854 ML Bavel

Twitter

Harmonie St.Caecilia
In Memoriam: Henk Bogers - stcaeciliabavel.nl/in-memoriam-he…