St. Caecilia Bavel

26 mei 2022: We gaan weer dauwtrappen!

Op donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag en dat betekent dat u weer kunt dauwtrappen met Harmonie St. Caecilia Bavel.

In het jaar 2020 zouden wij met Hemelvaartsdag voor de 75e keer op pad zijn gegaan. Het werd dus de eerste keer in al die jaren dat het niet door kon gaan. Maar nu, 26 mei 2022, zullen wij weer als vanouds klokslag 6 uur vertrekken vanuit de Tussenpauz, voor een montere wandeling richting Meersel Dreef.

We willen u graag uitnodigen om achter de muziek aan met ons mee te wandelen en tegen een vergoeding van 12,- aan te schuiven voor een goed verzorgd ontbijt bij de Paters. Betalen (cash of pinnen) gebeurt op 26 mei in de TP voorafgaand aan de wandeling; wilt u gebruik maken van de bus retour (€3,- pp), dan vragen we u dit reeds bij inschrijving kenbaar te maken.

U kunt d.m.v. onderstaand formulier of per e-mail (secretariaat@stcaeciliabavel.nl) inschrijven tot uiterlijk 22 mei.

Inschrijving is inmiddels gesloten!

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag is nog steeds een van de populairste jaarlijkse activiteiten van Harmonie St. Caecilia Bavel.

Het is een restant van een oeroud heidens voorjaarsritueel. Het dauwtrappen gaat uit van de groeikracht en andere heilbrengende effecten van puur natuurwater in de lente. Het zou de vruchtbaarheid bevorderen, de ouderdom bestrijden en huidaandoeningen genezen. Het dauwtrappen moet altijd vroeg in de ochtend gebeuren om een tweetal redenen: later in de ochtend is de dauw opgetrokken en men moest op tijd terug zijn voor de H. Mis. Na de mis was het dan feest, zodat Hemelvaartsdag nog al eens eindigde in “rumoer alsof een troep razenden was losgebroken” aldus de Geldersche Volksalmanak uit 1858.

St. Caecilia ging, zo blijkt uit de notulen, voor het eerst dauwtrappen op Hemelvaartsdag 1938. Er werd om half 5 vertrokken bij het patronaat en via Molenschot werd er gedauwtrapt naar Dorst. Daarna brak er een donkere periode aan. Andere mensen trapten de komende jaren, dikwijls ook in het gelid, door de straten.

In 1947 werd het dauwtrappen weer opgepikt. Vroeger ging iedereen bij terugkeer in de “thuishaven” meteen de kerkbanken in voor de (verplichte) vroegmis. Destijds werd er dan ook eerder vertrokken dan, zoals tegenwoordig, 6.00 uur in de morgen. Pas na de mis kon er gegeten en gedronken worden. Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd er nog geregeld dat dauwtrappers die daar zelf voor kozen nog naar de kerkdienst konden gaan. Door de toenemende ontkerkelijking kwam ook die “religieuze component’ van het dauwtrappen te vervallen.

Stipt om 6 uur wordt er op Hemelvaartsdag vanuit de thuishaven, thans ‘De Tussenpauz’, eropuit getrokken met aan het slot van de stoet ruiters te paard van manege De Roosberg. Meestal gaat het dan richting naburig kerkdorp. Ter plaatse volgt er dan een gezamenlijk ontbijt, aansluitend een muzikale rondwandeling met de nodige serenades zoals dat heet. Eigenlijk moeten we spreken van aubades omdat het vroeg in de ochtend plaatsvindt. Afhankelijk van de gelopen afstand wordt de terugreis naar Bavel te voet of met de bus afgelegd. Indien de terugreis per bus gaat stapt iedereen even buiten Bavel uit. Het laatste stuk gaat dan weer te voet het dorp in met volop muziek. Er wordt dan voor menigeen gesuggereerd dat er te voet heen en weer is gelopen.

Het dauwtrappen mag zich in Bavel nog steeds op een ruime belangstelling verheugen. Zowel van de muzikanten als van het talrijk meewandelende publiek, zodat de stoet uit ongeveer 100 dauwtrappers bestaat.

Labels:

Contact

Verenigingsnaam:
"R.K. Harmonie St.Caecilia" uit Bavel
Opgericht op 1 november 1923

Heeft u (of een van uw kinderen) belangstelling, loop dan gerust binnen op onze wekelijkse repetitieavond op donderdag, de tijden leest u hierboven. Tijdens de repetitie zijn er altijd wel enkele bestuursleden aanwezig, die al uw vragen over St.Caecilia Bavel kunnen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Indien u langs andere weg meer informatie wenst, klik dan op onderstaande enveloppe en stuur even een E-mail aan de secretaris van onze vereniging.

E-mail

Postadres: Heining 2, 4854 ML Bavel

Twitter

Harmonie St.Caecilia
AMV voor basisschool leerlingen van groepen 5-8. Inschrijven via: stcaeciliabavel.nl/amv/

Facebook

2 maanden geleden

Harmonie St. Caecilia Bavel
Bekijk op Facebook

3 maanden geleden

Harmonie St. Caecilia Bavel
Bekijk op Facebook