St. Caecilia Bavel
  • Home
  • Aanhangsel bij Huishoudelijk Reglement

Aanhangsel bij Huishoudelijk Reglement

R.K. Harmonie St.Caecilia Bavel Aanhangsel bij Huishoudelijk Reglement d.d. 7 maart 2013 Bijgewerkt tot en met de Ledenvergadering 2014 (17/4/2014)

Toelichting op dit aanhangsel

Dit aanhangsel bevat een gewenste aanpassing t.o.v. het op 7 maart 2013 voor het laatst door de ALV aangepaste Huishoudelijk Reglement. In het traject naar de ALV op 17 april 2014 bleek onvoldoende tijd beschikbaar om een wenselijke wijziging voor te bereiden en door te voeren. De hierna beschreven wijziging zal daarom voor een volgende ALV door het bestuur uitgewerkt moeten worden, en voorgelegd aan de leden.

Uit te werken aanpassing

Artikel 20, waarin onder andere de verplichte samenstelling van de muziekcommissie staat beschreven, sluit niet meer aan bij de huidige samenstelling van die commissie. Omdat de huidige manier van werken wenselijk wordt geacht, dient het Huishoudelijk Reglement te worden aangepast. Het is waarschijnlijk dat een medio 2014 te houden “informele ledenvergadering” meer aanpassingen van het reglement noodzakelijk zal maken. Dit punt kan dan worden ingepast, en behandeld in de ALV van voorjaar 2015.

Contact

Verenigingsnaam:
"R.K. Harmonie St.Caecilia" uit Bavel
Opgericht op 1 november 1923

Heeft u (of een van uw kinderen) belangstelling, loop dan gerust binnen op onze wekelijkse repetitieavond op donderdag, de tijden leest u hierboven. Tijdens de repetitie zijn er altijd wel enkele bestuursleden aanwezig, die al uw vragen over St.Caecilia Bavel kunnen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Indien u langs andere weg meer informatie wenst, klik dan op onderstaande enveloppe en stuur even een E-mail aan de secretaris van onze vereniging.

E-mail

Postadres: Heining 2, 4854 ML Bavel

Twitter

Harmonie St.Caecilia
AMV voor basisschool leerlingen van groepen 5-8. Inschrijven via: stcaeciliabavel.nl/amv/

Facebook

Dit bericht is alleen zichtbaar voor beheerders.
Probleem met het weergeven van Facebook berichten. Back-up cache in gebruik.
Klik om de fout te tonen
Fout: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException